Artikel

Vårt stöd till en utmanande CIO-roll

IT är en allt viktigare faktor för att skapa möjligheter och bättre förutsättningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. De flesta affärsbesluten involverar IT-frågor, vilket innebär att kraven på CIO eller IT-chef är högre än någonsin tidigare. Deloitte är en av marknadsledarna inom IT-rådgivning och kan stödja våra CIO-klienter på bästa sätt.

Exempel på områden som du som är CIO måste kunna hantera idag:

  • Tillhandahålla fullgod daglig drift och samtidigt fungera som en proaktiv partner
  • Krav på sänkta IT-kostnader och samtidigt behov av nya investeringar i IT
  • Tvingande förändringskrav på grund av lagstiftning och regelverk
  • Behov av goda interna kontroller i IT-systemen
  • Stora portföljer med äldre IT-system
  • Krav på balans mellan affärssidans utvecklingskrav och interna möjligheter inom IT
  • Ökad globalisering och fler företagstransaktioner
  • Allt högre krav på driftsäkerhet då allt fler företag är beroende av IT-stöd 24x7
  • Behov av att förhålla sig till outsourcing och offshoring

För att lyckas hantera dessa frågor krävs god IT Governance – alltså en styrmodell med tydlighet i roller och ansvar. Även tydlighet i hur man mäter själva leveransen från IT-avdelningen är avgörande. Ytterst handlar det om hur du som CIO skapar hållbara relationer med VD och styrelse samt kollegor på affärssidan och externa parter.

Deloitte är väl positionerade för att stödja verksamheten kring dig som är CIO. Vi är oberoende från leverantörer av mjukvara, hårdvara och IT-tjänster. Vi erbjuder ingen egen outsourcing.

Bred kompetens ger unika synergier

Vår breda kompetens gör att vi också kan erbjuda unika synergier. Våra IT-konsulter och M&A specialister samverkar vid företagsöverlåtelser. Våra momsexperter arbetar ihop med experterna på outsourcing. Affärskonsulterna tillför unik kompetens i samband med förändringsprogram. Våra riskexperter kan hjälpa till att säkerställa att IT-systemen uppfyller krav på interna kontroller.

 

Hade du nytta av den här informationen?