Artikel

2020 Global Outsourcing Survey

Outsourcingtrender och strategier som formar framtiden

Outsourcing-branschen fortsätter att anamma ny teknik som väcker nytt liv på en mogen men, på grund av covid-19, också osäker marknad som präglas av besparingar och riskhantering. Deloittes senaste Global Outsourcing Survey ger en inblick i hur de senaste outsourcing-strategierna omformar branschen och påverkar både leverantörer och kunder.

Om undersökningen

I över ett decennium har Deloitte vartannat år publicerat Global Outsourcing Survey. I år har vi istället för att genomföra en bred enkätundersökning, valt att intervjua 40 utvalda klienter, tjänsteleverantörer och jurister för att få ett mer kvalitativt perspektiv på resultatet. Respondenterna är spridda över hela världen för att ge en mer fullständig bild av outsourcing-ekosystemet. Intervjuerna genomfördes både före och efter pandemins början, vilket gjorde det möjligt för oss att jämföra och identifiera hur branschledare resonerar.

Fyra trender inom outsourcing

1.  Lägre kostnader är åter viktigast

Tidigare uppgav många respondenter att kostnadsbesparingar är en fördel, men inte den främsta anledningen, till outsourcing. De primära målsättningarna var istället att bli snabbare och mer flexibla, eller höja tjänstekvaliteten. Årets undersökning visar på en kraftig ökning av antalet organisationer som prioriterar kostnadsbesparingar. Här spelar covid-19 en viktig roll då en osäker ekonomi skiftar fokus till siffrorna.

2.  Molnlösningar och robotisering (RPA) ses som hygienfaktorer

Det är ingen överraskning att moln- och RPA-lösningar blir kärnkomponenter i de flesta nya outsourcingstrategier och transaktioner. Som en följd av att teknikerna blir mer beprövade och välbekanta för många organisationer, ses de nu snarare som en hygienfaktor för transformation snarare än en drivkraft. Samtidigt ser organisationer fram emot nästa stora teknikkatalysator för att fortsatt driva utvecklingen av deras verksamhet.

3.  Bristande leverantörshantering

Tredjeparts-ekosystemen är mer komplexa än någonsin, vilket får konsekvenser för regelverksefterlevnad, säkerhet, risk och dataskydd. Organisationer har allt större förväntningar på att tjänsteleverantörer ska utgöra spjutspetsen i deras innovationsresa. Covid-19 har kraftigt påverkat organisationernas distributionskedjor. Alla dessa dynamiska förändringar har gjort leverantörshantering mer kritiskt än någonsin, samtidigt som denna funktion fortfarande brister i många organisationer. Organisationer måste investera mer i att bygga upp sin leverantörshantering för att kunna hantera det nya normala och få ut maximalt värde från sitt ekosystem av tjänsteleverantörer.

4.  Agilitet är avgörande

Förändrade förutsättningar för att göra affärer och ökade förväntningar från kund tvingar tjänsteleverantörer att bli mer agila. När organisationer nu lär sig att samarbeta i en värld där snabbhet, kvalitet, flexibilitet och kostnad är viktigare än geografi, kommer de att påskynda sin outsourcing överlag. För att hänga med, måste tjänsteleverantörer ompröva hur de tillhandahåller effektiva tjänster på distans, bygga ”plug-and-play”-lösningar som möjliggör snabb integration, och se till att ha flexibla kontrakt som ger utrymme för förändrade affärsprioriteringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta

Johan Bohstedt
Director, Enterprise Technology and Performance
jbostedt@deloitte.se
+46 70 080 29 28

Marcus Bjerre Almqvist
Manager, Enterprise Technology and Performance
mbjerrealmqvist@deloitte.se
+46 70 080 29 97

Hade du nytta av den här informationen?