Artikel

The Migration Court of Appeal has ruled in two cases regarding extensions of work permits

Tax News - Immigration

Migrationsöverdomstolen har meddelat dom i två förlängningsärenden där den sökandes anställningsvillkor inte nådde upp till de av Migrationsverket uppställda kraven under hela den tidigare tillståndsperioden.