Pressmeddelanden

FN:s globala hållbarhetsmål: Endast en av tre kommuner har en plan

Ny nordisk studie från Deloitte

Fyra av fem svenska kommuner tycker att arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål är viktigt, men endast en av tre har en plan för hur de ska omsättas i handling. Det visar en studie från revisions- och konsultföretaget Deloitte, som har intervjuat 50 kommundirektörer och hållbarhetschefer.