Artikel

Skatteverkets förslag till exitbeskattning – uppdatering

Tax alert

Skatteverket lämnade den 29 november 2017, ett förslag till Finansdepartementet om införande av exitbeskattning för fysiska personer.