Nyheter

Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Skatteverket föreslår övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Tax Alert

I en promemoria till Finansdepartementet föreslår Skatteverket ett flertal viktiga lagändringar som medför ökade skyldigheter för utländska arbetsgivare och begränsat skattskyldiga arbetstagare vid utsändningar till Sverige.