Nyheter

Moms vid uthyrning av legitimerade läkare

Tax News / VAT

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 7 juni 2018 meddelat dom i ett förhandsbeskedsärende avseende frågan om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är undantaget momsplikt.