Nyheter

Lagrådsremiss med förslag på ändrade skatteregler för företagssektorn

Tax Alert

Enligt det uppdaterade förslaget ska företags möjlighet att dra av räntekostnader begränsas till 30% av EBITDA.