Finance | Deloitte Sverige | Tjänster inom finansiell rådgivning, rapporter och insikter

Finance

Hur ser ditt företags behov ut? Vi erbjuder kvalificerad rådgivning i samband med företagsförvärv, transaktioner, rekonstruktioner, värdering och finance transformation. Men vi kan även stötta med specifika tjänster inom ekonomi och redovisning.

Tjänster

Finance Transformation

Stöd för en förändrad CFO-roll

Kontakt

Christina Bergman

Partner | Finance Transformation

Kontakt

Andreas Marcetic

Partner | Mergers & Acquisitions

Kontakt

Tom Pernodd

Partner | Mergers & Acquisitions

Kontakt

Morten Nielsen

Partner | Ekonomitjänster

Kontakt

Markus Jonsson

Partner | Redovisningstjänster