Risk | Deloitte Sverige | Tjänster inom risk, rapporter och insikter

Risk

Det är inte bara riskminimering, utan även ett genomtänkt och strategiskt risktagande som skapar värde för företag. Vi hjälper organisationer att fokusera på riskområden och skapa en effektiv riskhantering över organisationsgränser.

Kontakt

Jonas Vedung

Partner | Financial Services Consulting

Kontakt

Magnus Källander

Director | Forensic