Sporočila za medije

Dvajset slovenskih družb na letošnji Deloittovi lestvici 500 največjih družb v Srednji Evropi

Rast prihodkov največjih družb zaradi šibkejših lokalnih valut nižja od gospodarske rasti