Vlada & javne službe

Deloittova skupina strokovnjakov za vlado in javne službe se osredinja na ljudi za doseganje čim boljših rezultatov delovanja javnega sektorja. V Deloittu razmišljamo o kompleksnih vprašanjih, s katerimi se sooča javni sektor, in razvijamo dragocene, pravočasne ter trajne rešitve za svoje stranke.