Banke in podnebna nevtralnost

Vpogled

Banke in podnebna nevtralnost

Kakšno vlogo igra svetovni bančni sektor pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo?

Kako svetovni bančni sektor napreduje pri prehodu na podnebno nevtralnost? Deloitte je skupaj z Mednarodnim združenjem bank (IBFed) anketiral vodilne v industriji po vsem svetu in med drugim odkril:

  • Banke poskušajo doseči podnebno nevtralnost zaradi svojega poslanstva, nanje pa pomembno vplivajo tudi spreminjajoče se zahteve strank.
  • Banke pa niso edini akter, ki poskuša zamisel o podnebni nevtralnosti spremeniti v resničnost. Opirajo se na nacionalni in mednarodni kontekst, vključno z različnimi mednarodnimi in nacionalnimi pobudami, ki usmerjajo njihovo delo, kot tudi na nacionalno določene prispevke in z njimi povezane časovne okvire, ki so jih zastavile posamezne države.
  • Merjenje emisij iz obsega 3 je za banke izziv zaradi velikih podatkovnih omejitev in neusklajenih metodologij.
  • Prehod na podnebno nevtralnost na splošno prinaša priložnost za sodelovanje znotraj bančnega sektorja kot tudi s sektorji realnega gospodarstva.

Več lahko preberete v našem novem poročilu. Poglejte, zakaj so se banke zavezale k podnebni nevtralnosti, kako jo nameravajo doseči, kako pri tem napredujejo in kaj je še potrebno, da dosežejo ta cilj.

Ali ste našli kaj uporabnega?