Investing in Central Europe

Analize

Koronavirus: 6 situacij, ki vplivajo na delovni proces

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Ste delodajalec in vas zanima kako ukrepati v luči epidemije COVID 19? Katere ukrepe lahko sprejmete?

1. Ali je delavec upravičen do varstva zdravega šoloobveznega otroka, katerega šola je zaradi preprečevanja širjenja okužb zaprta?

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Celoten strošek plačila nosi delodajalec, pri čemer delavec ni upravičen do povračila stroškov v zvezi z delom (stroški prevoza in malice).

2. Kaj je izolacija? Koliko denarja bo prejel delavec v izolaciji? In koliko bo plačal delodajalec?

Delavec, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom in mu zdravnik odredi izolacijo (ta se izvaja bodisi doma ali v bolnišnici) ima pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v višini 90% od osnove (za prvih 90 dni) in 100% od osnove (od 91 dneva dalje), ki ga v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

3. Lahko delodajalec odredi delavcem, da delajo od doma?

Za delovna mesta, kjer je to tehnično mogoče (zaposleni, ki za svoje delo potrebujejo npr. le računalnik in telefon), je primerno razmisliti o delu od doma. Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

V primerih izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi (tj. tudi v primerih epidemije), se lahko kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Delo od doma lahko prakticirajo tudi zaposleni, ki jim je bilo naročeno, da ostanejo v karanteni. V primeru karantene namreč ni nujno prisotna nezmožnost za delo, zato v takšnem primeru delavec lahko dela od doma, pri čemer je upravičen do 100% plačila plače in do povračila stroškov v zvezi z delom (malica).

4. Ali lahko delodajalec napoti delavca na koriščenje nadur?

Delodajalec ima pravico delavca napotiti na koriščenje nadur. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da ima delavec pravico do dodatka za nadurno delo, kar je potrebno upoštevati pri določitvi obsega koriščenja nadur (za eno naduro ima delavec pravico do 1,3 proste ure, ali pa do ene proste ure in 30% izplačila).

5. Ali lahko delavec po dogovoru z delodajalcem ostane doma iz preventivnih razlogov?

V takšnem primeru gre za navodilo delodajalca, naj delavec ostane doma v smislu navodila zdravi osebi (ker je npr. prišel iz ogroženega območja ali je bil oziroma bi lahko bil v stiku z okuženo osebo, pa mu ni odrejena karantena z odločbo). V takem primeru je delavec upravičen do 100% nadomestila plače v breme delodajalca, pri čemer delavec ni upravičen do povračila stroškov v zvezi z delom (stroški prevoza in malice).

6. Ali lahko delodajalec delavcu začasno odredi opravljanje drugega dela?

V primerih izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi (tj. tudi v primerih epidemije), se lahko vrsta opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca.

Odreditev druge vrste dela lahko traja dokler trajajo take okoliščine.