Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2022

ZNS in Deloitte Slovenija od leta 2019 skupaj obdobno spremljata kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in javnih delniških družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb. Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 56-tih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja: 40 % zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v NS in 33 % v NS in upravi skupaj.

Letos še nobena nova družba ni dosegla ciljev iz pobude, GEN Energija pa jih ne dosega več

V poročilu za obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2022 predstavljamo 13 družb, ki so imele v tem obdobju spremembe v sestavi teh organov in prikazujemo njihovo doseganje ciljev spolne zastopanosti iz pobude 40/33/2026:

  • štiri družbe so napredovale – ena družba že od prej dosega cilje iz pobude (NLB) in je svoj položaj še izboljšala, medtem, ko ostale tri družbe, kljub napredku še ne dosegajo ciljev iz pobude (SID banka, HSE, Pošta Slovenije).
  • osem družb je ohranilo obstoječe stanje – od tega tri družbe že dosegajo cilje iz pobude (Nama, Intereuropa, Geoplin), pet preostalih družb pa ciljev ne dosega in do napredka ni prišlo (Elektro Maribor, Krka, Sava Re, SIJ, Slovenske železnice).
  • ena družba je nazadovala in več ne dosega ciljev iz pobude – GEN energija.

Ali ste našli kaj uporabnega?