2018 Deloitte Central Europe Impact Report

O nas

Deloitte Srednja Evropa objavil svoje Poročilo o učinku za 2018.

Kako zaposleni v Srednji Evropi ustvarjajo učinek, ki šteje?

Glavni poudarki

  • Strankam pomagamo soočati se z vse večjo poslovno kompleksnostjo za doseganje trajnostne poslovne uspešnosti.
  • Ljudem omogočamo, da optimizirajo svojo uspešnost in potencial v hitro spreminjajočem se delovnem okolju.
  • Kolege spodbujamo, da prispevajo k številnim socialnim sektorjem v skladu z lastnimi željami in vrednotami.

Poročilo je razdeljeno na tri osnovne dele, ki vsebujejo mnoge študije primerov, povezane s številnimi najpomembnejšimi pobudami in ključnimi dosežki v letošnjem letu.

Poročilo o učinku za 2018.

Prenesite raziskavo (.PDF)

Beseda učinek nam veliko pomeni. Pomaga nam opredeliti naš prispevek k družbi, ki presega okvire revizije in svetovanja. Omogoča nam, da svoje izkušnje, energijo in strokovnost prenašamo na druga področja, kjer lahko ljudem iz različnih okolij pokažemo nove načine razmišljanja in pomagamo sprejeti nove tehnologije. Vsak dan poskušamo opredeliti najpomembnejše probleme strank, ljudi in družbe kot celote. Nato si postavimo vprašanje, kako lahko ponudimo rešitve z ustvarjanjem učinka, ki šteje.

Alastair Teare
Predsednik Uprave
Deloitte Srednja Evropa

Prenesite

Prejšnja izdaja