Vpogled

Družinska podjetja naslednje generacije

Evolucija ob ohranjanju družinskih vrednot

Prehod na novo generacijo vodij uspešno prestane le vsako tretje družinsko podjetje na svetu. Družinska podjetja so namreč najbolj ranljiva ravno med tranzicijo, saj morajo denimo željo po ohranjanju in spoštovanju tradicije uskladiti s prizadevanji za rast in prilagajanje spremenljivemu poslovnemu okolju. Deloittov center za družinska podjetja v regiji EMEA je pripravil poročilo, ki temelji na poglobljenih pogovorih z več kot 100 bodočimi vodjami največjih družinskih podjetij v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Družinska podjetja naslednje generacije

Kratek pregled

Raziskava je pokazala, da vodenje družinski poslov prevzema nova generacija visoko usposobljeni mladeničev in mladenk, ki delovne izkušnje pogosto pridno nabirajo v drugih podjetjih in v tujini ter so se pripravljeni soočiti z izzivi, ki jih prinaša prihodnost, kot so internacionalizacija, inovacije in digitalizacija, ter istočasno v okviru poslovanja ohraniti glavne družinske vrednote in spoštovati dediščino svojih predhodnikov.

Ključne ugotovitve

Izzivi

Glavni izzivi, s katerimi se bo soočila nova generacija vodij družinskih podjetij, so:

  • ohranjanje družinskega značaja in vrednot v podjetju,
  • rast podjetja v hitro spreminjajočem se gospodarskem in poslovnem okolju,
  • ohranjanje lastništva v krogu družine, čeprav 40 % vprašanih ne izključuje možnosti zunanjih investitorjev.
Po svoje

Novosti, ki jih nameravajo uvesti novi vodje ob prevzemu krmila družinskega podjetja:

  • 80 % anketirancev meni, da bodo uvedli drugačen način vodenja.
  • 56 % vprašanih namerava spremeniti strategijo družinskega podjetja.
  • 56 % vprašanih načrtuje spremembo strukture korporativnega upravljanja.
  • 51 % vprašanih je pripravljeno sprejeti tveganj kot njihovi predhodniki, vendar bodo to storili bolj kontroliran način.
Inovacije

Naslednikom družinskih podjetij se zdijo inovacije pomembne:

  • Inovacije med glavne tri prednostne naloge uvršča 76 % vprašanih,
  • 55 % anketirancev meni, da so njihove podjetja bolj inovativna kot konkurenca,
  • 61 % vprašanih je odgovorilo, da se predhodna generacija vodij zaveda nujnosti inovacij, vendar ni pripravljena prevzeti s tem povezanih tveganj pri kar 40 % sodelujočih družinskih podjetjih.
Ali ste našli kaj uporabnega?