O nas

Korporativno upravljanje in zaupanje investitorjev

Global Public Policy Committee (GPPC) je mednarodni forum, ki ga sestavlja šest največjih revizijsko-svetovalnih mrež na svetu: Deloitte, EY, Grant Thornton, BDO International, KPMG in PwC. Organizacija je bila ustanovljena z namenom aktivnega in konstruktivnega sodelovanja pri oblikovanju svetovne politike, ki bo v podporo javnem interesu. Kot dolgoletni in izkušeni revizorji in svetovalci gospodarskim družbam se zavedamo, da je učinkovito korporativno upravljanje tesno povezano z odgovornim računovodskim poročanjem ter da kapitalski trgi delujejo bolje v jasno urejenih korporativnih zakonodajah ter ob izvajanju primernih ukrepov na strani gospodarskih družb. Ste se kdaj vprašali, kako lahko po najboljših močeh prispevate k zagotavljanju učinkovitega upravljanja družb?

Korporativno upravljanje nedvomno najbolje deluje v pravno in regulatorno urejenih okoljih, ki poudarjajo pomen javnega zaupanja, transparentnosti in pravičnosti, kar ni pa edini pogoj za učinkovitost. Podatki naših družb članic po vsem svetu kažejo, da so ključne sestavine dobrega korporativnega upravljanja naslednje:

  • učinkovit nadzorni svet,
  • neodvisna revizijska komisija,
  • obsežno in razumljivo poročanje ter razkritja, in sicer tako na strani družbe kot uprave in nadzornega sveta,
  • objektivna zunanja revizija,
  • obveščeni in angažirani lastniki.
     

Korporativno upravljanje

Ključne sestavine učinkovitega korporativnega upravljanja

Katarina Kadunc
vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje
Tel: + 386 (1) 307 28 40
Mob: + 386 51 335 452
E-mail: kkadunc@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?