Novice

Register dejanskih lastnikov (RDL)

ALI VESTE, KDO JE VAŠ DEJANSKI LASTNIK?

Zakonodaja na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zasleduje načelo transparentnosti. Posledično nalaga poslovnim subjektom, da razkrijejo podatke o svojem dejanskem lastniku v Registru dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi Ajpes.

Kdo je dejanski lastnik?

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje.

Kako ugotovim dejanskega lastnika?

Pri ugotavljanju dejanskega lastnika je potrebno upoštevati določbe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) in razkriti celotno verigo lastništva, ne glede na to, v kateri državi se lastnik v verigi nahaja, vse do končne fizične osebe, ki po zakonu velja za dejanskega lastnika.

Kateri gospodarski subjekti so dolžni ugotoviti dejanskega lastnika?

Dejanskega lastnika morajo ugotoviti in vpisati v RDL vse domače pravne osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije (razen izjem) in tuji skladi, tuje ustanove ter podobni pravni subjekti tujega prava, ki sprejemajo, upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji (ti subjekti so vpisani v davčni register).

Kdo skrbi za vnos podatkov v RDL?

Za vnos in pravilnost podatkov, vpisanih v Register dejanskih lastnikov so odgovorni poslovni subjekti sami.

Rok za vnos podatkov v RDL?
  • 19.11.2017: Poslovni subjekti so dolžni do ugotoviti podatke o dejanskem lastniku.
  • 2.12.2017: Predvidoma od tega datuma dalje bo na voljo Aplikacija za vpis podatkov v RDL.
  • 19.1.2018: Končni rok, do katerega so poslovni subjekti dolžni vpisati dejanskega lastnika v RDL.
  • 8 dni: Poslovni subjekti so dolžni sporočiti v RDL vsako spremembo lastništva v roku osmih dni po nastali spremembi.

Kakšna so tveganja? V kolikor poslovni subjekt ne vzpostavi ustrezne evidence o dejanskem lastniku oziroma ne vpiše natančnih in posodobljenih podatkov v RDL, ga lahko nadzorni organ kaznuje z globo od 6.000 do 60.000 EUR. Z globo od 400 do 2.000 EUR pa se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Kako vam lahko pomagamo?

Naši strokovnjaki za preprečevanje pranja in financiranje terorizma vam bodo pomagali pri ugotavljanju dejanskega lastnika, pridobivanju zakonsko zahtevane dokumentacije in pri postopku vpisa v register dejanskih lastnikov.

Kontakt

Yuri Sidorovich
Partner/Predsednik uprave
Tel.:+386(0)1 3072 999
Mob.: +386 (0)51 371 808
E-naslov: ysidorovich@deloittece.com


Klaudija Jurkošek-Seitl
Višja svetovalka
Tel.:+386(0)1 307 28 94
Mob.: +386 (0)31 209 757
E-naslov: kjurkosekseitl@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?