O nas

Pregledno poročilo

Deloitte revizija d.o.o.

Kot revizijska družba, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, Deloitte revizija d.o.o. (v nadaljevanju: „družba“), objavlja to letno pregledno poročilo v skladu z 79. členom Zakona o revidiranju (v nadaljevanju: „Zrev-2“, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2008) z vsemi spremembami) in uredbo EU št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (v nadaljevanju: „Uredba EU o revidiranju“).

Združenje Deloitte in njegova pravna ter strukturna ureditev

O združenju Deloitte

„Deloitte“ je blagovna znamka, v okviru katere več deset tisoč predanih strokovnjakov iz neodvisnih družb sodeluje pri opravljanju storitev revizije, poslovnega, finančnega, davčnega in pravnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj za Deloittove izbrane stranke po vsem svetu. Te družbe so članice združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku „UK private company limited by guarantee“). Družbe članice DTTL opravljajo storitve na različnih geografskih območjih, zato zanje veljajo zakoni in strokovni predpisi države oz. držav, v katerih poslujejo. Združenje DTTL samo po sebi ne opravlja storitev za stranke. DTTL in njegove družbe članice so ločene in samostojne pravne osebe, ki ne morejo pravno zavezovati drugih članic. Združenje DTTL in vsaka njegova družba članica odgovarja samo za lastna dejanja in opustitve dejanj, ne pa tudi za dejanja in opustitve dejanj drugih družb članic. Vsaka družba članica deluje pod imenom „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ ali drugimi povezanimi imeni. Vsaka od družb članic DTTL je strukturirana v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, ustaljenimi postopki in drugimi dejavniki in lahko strokovne storitve na svojih ozemljih nudi tudi prek odvisnih, pridruženih in/ali drugih družb.

Pravna ureditev Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih članic je podrobneje opisana na spletni strani www.deloitte.com/about.

O Deloitte Central Europe

Deloitte Central Europe („DCE“) je regionalna organizacija pravnih oseb, ki delujejo pod okriljem družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited, članice združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited v srednji Evropi. Posamezne odvisne in pridružene družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited so samostojne in neodvisne pravne osebe, ki opravljajo storitve v posameznih državah.

Ali ste našli kaj uporabnega?