Webinar

Novice

Novela ZGD-1K

Vabilo na 14. digitalno srečanje

Serija webinarjev za spopadanje z izzivi COVID-19

Dne 27. 1. 2021 je bila sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1K, ki, med drugim, implementira določbe Delničarske direktive II (Direktiva (EU) 2017/828). Novela sicer stopi v veljavo dne 24. 2. 2021, vendar se določene spremembe začnejo uporabljati šele po nekaj mesecih oziroma celo letih od uveljavitve zakona. Novela namreč v področje regulacije delovanja (predvsem) delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo prinaša številne spremembe, pri čemer določene zahtevajo dolgotrajnejšo pripravo oziroma prilagoditev gospodarskih subjektov.

Vsled povedanega vas vabimo, da se udeležite našega tradicionalnega digitalnega srečanja, na katerem bodo naši strokovnjaki predstavljali ključne spremembe, ki jih prinaša novela ZGD-1K.

Med poglavitnimi spremembami, ki bodo predmet predstavitve, lahko izpostavimo:

  • Spremembe, ki se nanašajo na obveznost revizije računovodskih izkazov in notranje revizije
  • Dodatne omejitve pri ustanavljanju družb in pridobitvi statusa družbenika
  • Nova opredelitev subjekta javnega interesa
  • Strožji pogoji za sklepanje poslov med družbo in povezanimi osebami ter člani organa vodenja in nadzora
  • Pravica delniških družb do identifikacije svojih delničarjev (know your shareholder)
  • Izboljšane možnosti za sodelovanje delničarjev na skupščinah delniških družb
  • Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljalcev premoženja in svetovalcev za glasovanje
  • Nove politike: politika sodelovanja, politika prejemkov, politika raznolikosti
  • Priprava in objava poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora delniških družb
  • Nove prekrškovne določbe

Slišimo in vidimo se 9. 3. 2021 ob 10.00 uri preko ZOOM povezave.

Udeležba je brezplačna in možna le na podlagi predhodnega vabila. Prosimo potrdite svojo udeležbo na: ajurjeviczeleznik@deloittece.com.

Za izmenjavo mnenj in odgovore na vprašanja bo z vami zasedba svetovalcev Deloitte: Katarina Kadunc iz oddelka revizije, Lilit Zavašnik in Anja Primožič iz oddelka pravnega svetovanja ter odvetnica Ana Kastelec.

Med dogodkom bomo odgovarjali tudi na vprašanja, ki jih lahko posredujete tudi vnaprej.

Verjamemo, da si boste vzeli čas za udeležbo.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Slišimo in vidimo se 9.3.2021 ob 10.00 uri preko Zoom povezave . Udeležba je brezplačna in možna le na podlagi predhodnega vabila. Prosimo potrdite svojo udeležbo na: ajurjeviczeleznik@deloittece.com .