Webinar na temo obladovanja poslovanja in dobavnih verig

Novice

Webinar na temo psiholoških vidikov upravljanja s kadri

Serija webinarjev za spopadanje z izzivi COVID-19

Deloitte in GZS v sodelovanju z 42 Group skupaj organizirata serijo webinarjev, ki naslavljajo konkretne probleme in priložnosti, s katerimi se podjetja soočajo zaradi COVID-19

Za ustrezen kadrovski odziv na COVID-19 krizo ni dovolj le organizacija tehničnih in fizičnih pogojev dela, ampak je potrebno ustrezno nasloviti tudi izzive psihološke dobrobiti zaposlenih v spremenjenih delovnih pogojih.

Na webinarju se bomo ukvarjali s psihološkimi vidiki upravljanja s kadri, ki jih je v teh časih posebej težko izmeriti in upravljati (vrednostne orientacije, osebnostne značilnosti in razsežnosti, stopnja angažiranosti).

S kolegi psihologi bomo na slikovit način prikazali možne vplive teh vidikov na delovni proces in posledično poslovne rezultate (tj. posledice na ravni posameznika in organizacije).

Predstavljeni bodo tudi izsledki Raziskave o dobrobiti zaposlenih, ki je bila v aprilu 2020 izvedena med slovenskimi podjetji.

Poseben in najpomembnejši del bomo namenili vašim dilemam in vprašanjem.

Poseben poudarek bo na sledečih temah in vprašanjih:

  1. Kako COVID-19 vpliva in razvija prihodnost dela?
  2. Kako načrtovati človeške vire v novih pogojih dela?
  3. Kakšne so prakse slovenskih podjetij v času pandemije na področju upravljanja s kadri in internega korporativnega komuniciranja?
  4. Kaj je „pametno delo“ in kako ga spodbudimo s pravilnim naslavljanjem psihološke dobrobiti zaposlenih?
  5. Kako nam pri upravljanju s človeškim kapitalom lahko pomaga tehnologija?
  6. Kakšna je vloga organizacijske kulture?

Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili Gregor Skender, Deloitte, Janek Musek, 42 Group in Iztok Žilavec, 42 Group. 

Webinar se bo odvijal v sredo, 6. maja 2020, s pričetkom ob 14. uri.

Prijave na:
https://www.gzs.si/o_gzs/Obrazec/Dobrobit-zaposlenih-v-času-COVID-19