Novice

ABC preprečevanja prevar za gospodarske družbe in javne zavode

Seminar - Sreda, 23. maj 2018

Vabimo vas na seminar, ki bo v sredo, 23.5.2018, s pričetkom ob 9.00, na sedežu podjetja Deloitte Slovenija, Dunajska cesta 165, Ljubljana

Predavatelji:

 • dr. Yuri SIDOROVICH, Deloitte d.o.o.
 • Maja ŽGAJNAR, Odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz
 • Aleš BEHRAM, Deloitte d.o.o.
 • Domen NEFFAT LL.M. (Heidelberg), Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

Vsebina seminarja

Korupcija in poslovne goljufije so pojavi s katerimi se tako posamezniki kot tudi organizacije v javnem in zasebnem sektorju vse pogosteje srečujemo. Njihov učinek je znaten, ne samo v višini neposredne finančne škode, temveč tudi v obliki izgube ugleda in zaupanja, ki pušča na delovanje organizacije dolgotrajnejše posledice in jih je težje odpraviti. V poslovnem okolju, ki je danes izjemno dinamično, prepleteno in tudi nepredvidljivo, je zato skrb za integriteto v delovanju organizacij toliko pomembnejša.

Z namenom, da bi bolje razumeli, kaj vse je potrebno postoriti, da bi preprečili in ne nazadnje ublažili učinke prevar, ko se le-te zgodijo, smo pripravili praktični seminar, na katerem vam bomo predstavili organizacijske in procesne vidike obvladovanja tveganja zlorab ter z vami delili naše izkušnje in dobre prakse.

Na seminarju bomo predstavili ključne elemente organizacije odporne proti prevaram, katera so dodatna tveganja in potrebni ukrepi v primeru večjih investicijskih vlaganj ter kako ravnati v primeru zaznanih sumov zlorab. Predstavljeni bodo tudi pravni vidik ter področje varovanja osebnih podatkov, kot eni izmed ključnih dejavnikov uspešnega izvajanja popravljalnih ukrepov.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen predstavnikom podjetij in organizacij, ki so odgovorni za korporativno upravljanje in nadzor ter tistim, ki izvajajo strateške usmeritve na tem področju. Namenjen je članom nadzornih svetov, članom svetov zavodov, vodstvenim delavcem, predstojnikom organov in direktorjem organizacij v javnem in zasebnem sektorju, odgovornim osebam za skladnost poslovanja, notranjim revizorjem, vodjem pravnih služb, varnostnim inženirjem in vsem, ki se vsakodnevno ukvarjajo z obvladovanjem operativnih tveganj.

PROGRAM

09:00 - 10:45 - dr. Yuri SIDOROVICH

ORGANIZACIJA ODPORNA NA PREVARE

 • Pogosti primeri prevar v javnem in zasebnem sektorju;
 • Zakaj je potreben sistematičen pristop k preprečevanju prevar?
 • Kakšna je vloga nadzornih svetov in najvišjega poslovodstva?
 • Ocena tveganj prevar in ostali elementi dobrega sistema preprečevanja prevar;
 • IT okolje kot dejavnik tveganja prevar;
 • Tveganja zlorab pri izvedbi investicijskih projektov;
 • Kako izboljšati, kar že imamo?
10:45 - 11:30 - Maja ŽGAJNAR
 • Pravni vidik preprečevanja prevar;
 • Sodelovanje pravnih in finančnih strokovnjakov v postopkih preiskave zlorab;
 • Vloga nadzornih svetov in svetov zavodov v primeru odgovornosti članov uprave za odkrite zlorabe v postopkih preiskave zlorab;
11:30 - 12:00 - odmor
12:00 - 13:30 - Aleš BEHRAM

ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE PREVAR

 • Indikatorji prevar – kako zaznati nepravilnost?
 • Kdo je odgovoren za odkrivanje prevar?
 • IT tehnologija in trendi na področju odkrivanja prevar;
 • Protokoli kriznega managementa in komunikacijska strategija v primeru zaznanega suma prevare;
13:30 - 14:15 - Domen NEFFAT, LL.M. (Heidelberg)

VPLIV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV NA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE ZLORAB

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

Ali ste našli kaj uporabnega?