Dogodki

Ste pripravljeni?  

Seminar MSRP 16 Najemi odpira vrata!

Nov standard MSRP 16 Najemi v veljavo vstopa s 1. januarjem 2019. Skladno z njim bodo najemniki uporabljali enoten model za večino postavk najema v bilanci stanja, poslovni in finančni najem pa se po novem ne bosta več bistveno razlikovala.

Ne gre zgolj za računovodenje, temveč tudi za planiranje »najem ali nakup«, vpliv na zadolženost in druge ključne kazalnike poslovanja.

Vljudno vabljeni na seminar MSRP 16 Najemi, ki ga v okviru Deloitte akademije organiziramo v sredo, 4. aprila 2018, od 9.00 do 15.00 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba Prešeren).

 

Urnik seminarja:

Ura

Predavanje

9.00 – 10.45

- Uvod v MSRP 16
- Identifikacija najemne pogodbe
- Pogodbe z več sestavinami
- Izjeme pri pripoznavanju

10.45 – 11.00

 Odmor

11.00 – 12.45

- Pravila ob prehodu na MSRP 16
- Knjiženje pri najemojemalcu: bilanca stanja,  
 obdobje najema, plačila najemnin
- Diskontna stopnja in knjižbe ob prehodu (s  
  praktičnimi primeri)

12.45 – 13.15

 Odmor

13.15 - 15.00

- Knjiženje pri najemodajalcu
- Prodaja in povratni najem
- Sprememba pogojev najemne pogodbe
- Vpliv standarda na ključne kazalnike  
 poslovanja 

     

Predavateljici:

• Katarina Kadunc, ACCA, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka
• Tina Kolenc Praznik, pooblaščena revizorka.

Na seminar - potekal bo v slovenskem jeziku - se lahko prijavite na elektronskem naslovu dogodki@deloittece.com, najkasneje do petka, 30. marca 2018. Ob prijavi navedite tudi točno ime, naslov ter davčno številko vašega podjetja.

Ločeno lahko organiziramo tudi posebno predavanje samo za vašo družbo, ki je prilagojeno vašim potrebam in vaši panogi. Za več informacij sva obe predavateljici na voljo na kkadunc@deloittece.com in tkolencpraznik@deloittece.com.

Cena seminarja je 245 EUR + DDV.

Veseliva se srečanja z vami!

Na seminar se lahko prijavite na elektronskem naslovu dogodki@deloittece.com.