Novice

Deloitte HR Akademija - za vse strokovnjake, ki se zavedajo vrednosti človeškega kapitala!

Naša HR akademija združuje kadrovske strokovnjake, ki stremijo k doseganju odličnosti v organizaciji človeških virov ter si pri njenem doseganju želijo strokovne pomoči in podpore.

Uspešnost podjetja in dobri poslovni rezultati že dolgo niso le rezultat vlaganja v tehnologijo, temveč so zato potrebna tudi ali predvsem vlaganja v človeške vire. Za uspešno in sistematično razvijanje človeških virov je pomembno, kako izobraževati, usposabljati, motivirati, graditi kariero zaposlenih in jih ustrezno nagrajevati.

HR strokovnjak, ki želi biti drugačen in prispevati k poslovni odličnosti, mora izstopiti iz okvira tradicionalnega upravljanja s človeškimi viri, ter širiti poznavanje pomembnih poslovnih dejavnikov znotraj organizacije, v kateri deluje. Sodoben kadrovik je sposoben prepoznati delovnopravna tveganja za družbo ter zna izkoristiti možnosti davčnih in stroškovnih prihrankov pri vpeljevanju politike plač in drugih oblik nagrajevanja zaposlenih.

Predvideni program HR Akademije*

(Predavanja bodo trajala od 9:00 do 13:00 z enim odmorom, 30 min)

1. Modul: Upravljanje s človeškimi viri, sreda 13. november 2019

• Ocenjevanje delovne uspešnosti (»New Performance Management«)

V zadnjih letih je področje »performance managementa« oz. ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih deležno celovite prenove. Seznanite se z novimi trendi in gibanji.

Skozi Deloittov primer prenove »performance managementa« podrobneje spoznajte ocenjevanje zaposlenih brez ocen, ki motiviranost in angažiranost zaposlenih dvigne na višjo raven in posledično izboljša poslovne rezultate.

• Strategija razvijanja in ohranjanja talentov ter nagrajevanja zaposlenih

Seznanite se s preizkušenimi orodji, strategijami, analizami ter pristopi za povečanje zadovoljstva zaposlenih skozi prakso.

Podrobneje bomo predstavili trende in metode na področju nagrajevanja zaposlenih v ožji in širši regiji.

Gostja: Manja Jeraj, Senior manager Total Rewards Europe v podjetju Mars

• Globalni HR trendi – sedanjost in prihodnost trga dela

Kako (z)graditi blagovno znamko delodajalca, ki bo privlačna tako za iskalce zaposlitve kot za zaposlene in bo hkrati izžarevala vrednote vašega podjetja? Spoznajte se s strategijami krepitve blagovne znamke in komuniciranja z iskalci zaposlitve.

Postanite HR strokovnjak prihodnosti. Seznanite se s HR trendi in spoznajte izzive, ki vam jih globalno in lokalno prinašajo:

- Delovna sila prihodnosti: kako naj se organizacije prilagodijo novemu načinu dela, formiranju in vodenju talentov?

- Organizacija prihodnosti: kako timi, mreženje in novi načini nagrajevanja spodbujajo poslovno uspešnost?

- HR prihodnosti: kako uspešen je HR pri preobrazbi zmogljivosti, uporabi tehnologij in novih pristopov?

Izvajata:

Goran Gledić, HR Leader Deloitte Adriatic, certificirani Senior Professional in Human Resources - International™ (SPHRi™); predavanje bo v angleškem jeziku

Damjana Spruk, Deloitte HR Manager

2. Modul: obdavčitev dohodkov iz zaposlitve in Delovna zakonodaja, sreda 20. november 2019

Tudi v vašem podjetju vse več zaposlenih dela ob različnem času in na različnih lokacijah oziroma vaše »virtualne« time sestavljajo zaposleni na delovnih mestih povezanih družb, doma in v tujini?

Uporaba široke palete pametne informacijske in komunikacijske tehnologije t.i. »smart working« oz. pametno delo bistveno spreminja delovno okolje, povečuje fleksibilnost delovnega časa in kraja opravljanja dela, pri tem prehiteva zakonodajalce, in zaposlovalce postavlja pred nove izzive, kako zagotoviti skladnost poslovanja z delovnopravno in davčno zakonodajo.

Veste, do kam seže pravica delodajalca do obdelovanja osebnih podatkov zaposlenih za namene beleženja delovnega časa?

• Spoznajte nevarnosti povečane mobilnosti in fleksibilnosti delovne sile

Fleksibilna porazdelitev delovnega časa, mednarodna prisotnost podjetij, čezmejno opravljanje storitev in širitev na tuje trge postaja vsakdanjik vsakega podjetja.

Trendi regijskega tvorjenja timov in povezovanje delovnih mest ter uvajanje regijskih funkcij na managerskem in operativnem nivoju ter čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci s seboj prinašajo nove izzive in tveganja na delovnopravnem in davčnem področju.

Spoznajte razlike med službeno potjo, napotitvijo na delo v tujino (iz tujine) ter zaposlitve v več državah hkrati, ter ozavestite s tem povezana davčna in delovnopravna tveganja (tudi z vidika spremenjene Direktive ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, ki uvaja pravico delavca do enakega plačila za enako delo).

• Kako sodobnim trendom nagrajevanja delovne sile in strategijam ohranjanja talentov sledi davčna zakonodaja?

Seznanite se z davčno obravnavo različnih načinov izplačil variabilnega dela plač ter zagotavljanja različnih vrst dohodkov v naravi (bonitete) in denarju, ki so namenjeni motiviranju zaposlenih skozi praktične primere.

Izvajajo:

Sonja Omerza in Bara Gradišar, davčni svetovalki v oddelku Deloitte Tax

Martin Koler, pravni svetovalec v oddelku Deloitte Legal

• Fleksibilno delo skozi oči delovnega inšpektorja

Iz dolgoletne prakse spoznajte tveganja in najpogostejše napake delodajalcev na področju:

- delovnopravnega urejanja fleksibilnih delovnih mest (delo od doma, neenakomerna porazdelitev delovnega časa), sklepanje drugih oblik pogodb za opravljanje dela (npr. s samostojnimi podjetniki, managerji, prokuristi),

- zahtev evidence delovnega časa sedaj in v prihodnje (v luči predlaganih sprememb),

- zahtev s področja varnosti pri delu.

Podrobno se seznanite s področji, ki so zadnji čas pod drobnogledom delovne inšpekcije ter bodite pripravljeni na morebitni obisk delovnega inšpektorja.

Osrednji gost: mag. Borut Brezovar, nekdanji glavni inšpektor RS za delo, ki bo po uvodnem predavanju na voljo za vaša vprašanja.

*Deloitte si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi nepričakovanih dogodkov ali dogodkov, na katere ni bilo mogoče vplivati.

Ali ste našli kaj uporabnega?