Novice

MSRP 16 Najemi

Nadaljevalni seminar s primeri

Nov standard MSRP 16 Najemi v veljavo vstopa s 1. januarjem 2019. Nova računovodska pravila morajo biti poznana vsem: tistim, ki analizirajo računovodske izkaze; tistim, ki jih nadzirajo in tistim, ki jih sestavljajo. Vplivi standarda bi vam že morali biti poznani in odraženi v vaših planih poslovanja za prihodnost. Avtomatizirana podpora vodenja najemov je nujna. Verjetno pa so prisotne še kakšne vsebinske dileme. Na podlagi praktičnih primerov, vam bomo skušali dileme razjasniti in vam pomagati, da bo prehod lažji.

Vljudno vabljeni na nadaljevalni seminar MSRP 16 Najemi, ki bo v sredo, 24. oktobra 2018, od 9.00 do 15.00 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba Prešeren).  

Urnik seminarja:

Ura

Predavanje

9.00 - 10.45

- Povzetek teoretičnih osnov standarda MSRP 16 najemi

Praktični primeri:

a) Spremenljive najemnine vezane na indeks
b) Spremenljive najemnine vezane na prodajo
c) Spremenljive najemnine vezane na obrestno mero

10.45 - 11.00

 Odmor

11.00 - 12.45

- Nadaljevanje praktičnih primerov:

d) Sprememba trajanja najema (več primerov)
e) Povečanje ali zmanjšanje predmeta najema (m2)
f) Uporaba izjem za prehod (finančni najemi, ki so kratkoročni)
g) Najemi neopredmetenih sredstev
h) Izjeme pri ugotavljanju nenajemnih sestavin
i)  Določanje diskontne stopnje

In drugi...

12.45 - 13.15

Odmor

13.15 - 15.00

- Davčni vidiki novega računovodskega standarda

- Praktična ponazoritev izračunov preprostejših najemih pogodb skupaj z Deloitte orodjem (excel)

Predavateljice:
  • Katarina Kadunc, FCCA, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka
  • Tina Kolenc Praznik, pooblaščena revizorka
  • Nina Žefran, managerka v davčnem oddeleku

Na seminar - potekal bo v slovenskem jeziku - se lahko prijavite na elektronskem naslovu dogodki@deloittece.com, najkasneje do petka, 19. oktobra 2018. Ob prijavi navedite tudi točno ime, naslov ter davčno številko vašega podjetja.

Ločeno lahko organiziramo tudi posebno predavanje samo za vašo družbo, ki je prilagojeno vašim potrebam in vaši panogi. Za več informacij sva obe predavateljici na voljo na kkadunc@deloittece.com in tkolencpraznik@deloittece.com.

Cena seminarja je 265 EUR + DDV.
Veseliva se srečanja z vami!  

Ali ste našli kaj uporabnega?