Novice

Aktualna vprašanja na temo varstva osebnih podatkov - pričetek uporabe uredbe GDPR

Seminar - Torek, 22. maj 2018

Vabimo vas na seminar, ki bo v torek, 22.5.2018, s pričetkom ob 9.00, v City Hotel-u Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana.

Predavatelji:

 • Polona ČUFER KLEP, Deloitte svetovanje d.o.o.
 • Vesna LOŽAK, Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

Vsebina seminarja

25. maja 2018 se začne uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba GDPR), ki prinaša pomembne novosti. Strožje so zahteve glede obveznosti obveščanja posameznikov o podatkih, ki se obdelujejo, zahteve glede podlag za obdelavo podatkov in namenov obdelave, glede vsebine internih pravil o varovanju podatkov z namenom dokazovanja skladnosti z Uredbo GDPR, ukrepov za učinkovit nadzor, in druge.

Pripravili smo praktični seminar, na katerem vam bomo predstavili, kateri so ključni koraki, ki jih je treba izvesti za skladnost z Uredbo GDPR, če jih doslej še niste uspeli, in na kaj ob začetku uporabe Uredbe GDPR podjetja in organizacije ne smejo pozabiti, vključno z določitvijo vsebine načrta aktivnosti v prihajajočih mesecih.

Predstavljeni bodo konkretni napotki za nujno posodobitev procesov in internih pravil, za pripravo notranjih aktov, pravilnika o varovanju osebnih podatkov, evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov, privolitev ter drugih potrebnih ukrepov. Odgovorili bomo na najpogostejša vprašanja, s katerimi se podjetja in organizacije z vidika uskladitve z GDPR srečujejo v praksi, s konkretnimi primeri dobrih rešitev, ki so se pokazale v času priprav na uveljavitev Uredbe. Predstavljeni bodo tudi napotki, kaj pričakovati in kako ravnati v primeru izvedbe nadzora s strani Informacijskega pooblaščenca po začetku uporabe Uredbe GDPR

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen direktorjem organizacij v javnem sektorju, direktorjem v gospodarskih družbah, podjetnikom, predstavnikom javnih zavodov, odgovornim osebam za varstvo osebnih podatkov, odgovornim osebam za skladnost poslovanja, vodjem informatike (CIO), vodjem kadrovskih služb, vodjem pravnih služb in pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (DPO).

PROGRAM

09:00 - 11:00 - Polona ČUFER KLEP
 • Kako spremljati skladnost podjetja po GDPR?
 • Katera področja so ključna?
 • Kaj naj vsebuje načrt aktivnosti v prihajajočih mesecih?
 • Kako lahko upravljavec dokaže spoštovanje načela odgovornosti?
 • Ali je potrebno imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov?
 • Kako pripraviti evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov?
 • Kako se lotiti izdelave ocene učinkov?
 • Kako naj izgleda nova privolitev?
11:00 - 11:30 - odmor
11:30 - 13:30 - Vesna Ložak
 • Katere pravne dokumente je potrebno izdelati z vidika zahtev Uredbe GDPR
 • Predstavitev konkretnih primerov vsebine aktov:
  • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
  • Obvestilo o ugotovljeni kršitvi varstva osebnih podatkov,
  • Izjave o zasebnosti in druge izjave,
  • Zahteva za uveljavitev pravic posameznika
  • Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Kako v primeru obiska Informacijskega pooblaščenca po 25. maju dokazati skladnost z zahtevami Uredbe GDPR?

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

Ali ste našli kaj uporabnega?