Novice

MSRP 9 - Finančni inštrumenti

Računovodske novičke, julij 2015

Ste pripravljeni?

Novi standard o finančnih inštrumentih naj bi stopil v veljavo 1. 1. 2018. Marsikdo čaka še na sprejetje s strani Evropske unije ter upa, da bo morda datum veljave kasnejši. Ste vedeli, da je EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) predlagal zamik implementacije MSRP 9 za zavarovalnice (z namenom uskladitve implementacije MSRP 4 in MSRP 9)? A kljub temu to ne prinaša sprememb za banke in nefinančne organizacije, ki bodo morale vpeljati nov standard do 1. 1. 2018. Več o tem preberite v prilogi.

Banke

Prav banke so tiste, na katere bo novi standard najbolj korenito vplival in vam žal povzročil tudi dodatne stroške. Pričakuje se, da bo pomembno vplival tudi na računovodske izkaze, predvsem zaradi drugačnega izračunavanja oslabitev. Model pričakovanih izgub morate razviti pravočasno, saj morate zagotoviti tudi primerjalne podatke. Če še niste začeli, je danes skrajni čas! Vsem nadzornikom, upravam in drugim zainteresiranim priporočamo branje priloženega povzetka sprememb v prilogi.

Nefinančne organizacije

Nefinančne organizacije čakajo spremembe pri razvrščanju finančnih sredstev ter oblikovanju popravkov vrednosti terjatev. Znate izračunati vaše pričakovane izgube za vaše terjatve? Ne bo dovolj samo približno oceniti, temveč na podlagi preteklih izkušenj in vaših pričakovanj izračunati in primerno postaviti ter osveževati vaše metodologije oblikovanja popravkov. Več o tem preberite v prilogi.

Zavarovalnice

Standard ni zgolj breme za računovodje, temveč tudi za funkcijo upravljanja s tveganji, posledično pa se mora prilagoditi tudi vaš informacijski sistem. Največje spremembe lahko pričakujete na področju razvrščanja ter posledično merjenja finančnih sredstev. Če še ne veste prav dobro, kakšne spremembe vas čakajo, priporočamo branje priložene kratke brošure v prilogi.

Deloitte vam je lahko v pomoč

V Deloittu ponujamo on-line izobraževanje svojim zaposlenim kot tudi strankam o osnovah MSRP 9 – Finančni inštrumenti.

Za opravljanje izobraževanja se je potrebno registrirati.

Prav tako svojim strankam ponujamo izobraževanja po meri, torej posebej za vašo organizacijo. Vanj morajo biti vključeni ne zgolj računovodje, temveč vsi, ki bodo morali sodelovati pri vpeljavi MSRP 9.

Potrebujete več kot izobraževanje?

Deloitte Central Europe je oblikoval posebno skupino strokovnjakov iz različnih držav, ki se redno izobražujejo, izmenjujejo izkušnje ter znanje, vse z namenom pomagati strankam. Za vas tako z veseljem pripravimo ponudbo, saj vam v povezavi z MSRP 9 lahko pomagamo na različnih področjih:

  • Analiza razlik med vašim obstoječim stanjem in zahtevami novega standarda
  • Izdelava podrobnega plana aktivnosti za implementacijo novega standarda
  • Ocena bodočih učinkov implementacije novega standarda na računovodske izkaze
  • Pomoč pri implementaciji novih metodologij
  • Pomoč pri implementaciji novih IT rešitev (Finevare)

 

Kontakt

Katarina Kadunc

Pooblaščena revizorka
Tel št.: 051 335 452
E-naslov: kkadunc@deloitteCE.com

Ali ste našli kaj uporabnega?