Novice

MSRP 16 in 9

Računovodske novičke, maj 2017

V tokratnih računovodskih novičkah vam predstavljamo oceno učinka uporabe MSRP 16 in pomembna vprašanja, ki se porajajo pri uporabi MSRP 9.

Prebrali boste lahko povzetek neodvisne študije, ki jo je objavila ESSRP, pogledali sklep OPMSRP, prebrali o razkritjih informacij s strani bank, na voljo pa je tudi dokument Baselskega odbora o začasni ohranitvi obstoječih okvirov sistemskega obravnavanja računovodskih določb in standardov.

Ocena učinka uporabe MSRP 16 v EU in posvetovalni dokument

Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (ESSRP) je objavila neodvisno študijo v povezavi z uporabo novega MSRP 16 - Najemi. Študija obravnava morebitne spremembe vedenja pri uporabnikih, investitorjih in posojilodajalcih, potencialni gospodarski učinek ter analizo stroškov in koristi v povezavi z uvedbo MSRP 16.

Po oktobrski preliminarni objavi posvetovalnega dokumenta glede odobritve standarda za uporabo na območju EU je ESSRP tokrat izdal osnutek nasveta o podpori za MSRP 16.

Povzetek v angleškem jeziku je na voljo na tej povezavi.

Pomembna vprašanja – MSRP 9

Sklep OPMSRP glede obračunavanje spremembe oz. zamenjave finančnih obveznosti, ki ne vpliva na odpravo pripoznanja

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) je na podlagi zahteve za pojasnilo izdal sklep glede obračunavanja spremembe ali zamenjave finančnih obveznosti po odplačni vrednosti, ki ne vpliva na odpravo pripoznanja teh obveznosti.

Sklep OPMSRP je na voljo tukaj.

MSRP 9 Razkritja: ne še povsem…

Analiza računovodskih izkazov devetnajstih globalnih in lokalnih sistemsko pomembnih bank, ki so jih te objavile pred 28. 2. 2017, je pokazala, da so banke v okviru svojih letnih poročil za leto 2016 v omejenem obsegu razkrile tudi dodatne informacije, ki v prejšnjih obdobjih javnosti niso bile na voljo.

Več o tem lahko preberete na tej povezavi.

Baselski odbor še neodločen glede MSRP 9

Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) je v luči bližajoče se obvezne uporabe MSRP 9 'Finančni instrumenti' objavil dokument o začasni ohranitvi obstoječih okvirov sistemskega obravnavanja računovodskih določb in standardov.

Dokument najdete tukaj.

kkadunc@deloittece.com
Ali ste našli kaj uporabnega?