Novice

MSRP 16 Vodič po MSRP 16

Računovodske novičke, oktober 2016

Namen vodiča po MSRP 16 je pripravljavcem in uporabnikom računovodskih izkazov pomagati pri razumevanju učinka mednarodnega standarda računovodskega poročanja MSRP 16 Najemi, ki je bil objavljen januarja 2016 ter velja za finančna obdobja, ki se začnejo 1.1. 2019 ali pozneje.

Objava se začne s kratkim, toda izčrpnim povzetkom zahtev novega standarda, sledi pa podrobna obravnava posamezne problematike ter možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo pri prehodu na MSRP 16. Vodič poleg opisa novih zahtev vsebuje tudi pojasnila in primere njihovega upoštevanja ter napotke v okviru praktičnih vprašanj, ki se lahko pojavijo.

Priloge k vodiču zajemajo naslednje:

  • povzetek pomembnih ponazoritvenih primerov glede določanja najemov v skladu z MSRP 16,
  • priročen kontrolni seznam zahtev MSRP 16 glede predstavitev in razkritij (posebej za najemodajalce in najemnike),
  • kratka primerjava z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP)
Ali ste našli kaj uporabnega?