Novice

Računovodske novičke

"Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve." Georg Simmel

2017

Računovodske novičke, maj 2017
MSRP 17 - Kaj to pomeni za vas?

Računovodske novičke, maj 2017
MSRP 16 in 9

2015

Računovodske novičke, decembar 2015
Novi MSRP, nove zahteve

Računovodske novičke, oktober 2015
Mednarodni standard računovodskega poročanja
MSRP 15 – Prihodki iz naslova pogodb s kupci

Računovodske novičke, julij 2015
MSRP 9 - Finančni inštrumenti - Ste pripravljeni?

Računovodske novičke, januar 2015
Deloitte Akademija - MSRP novosti

2014

Računovodske novičke, oktober 2014
Mednarodni računovodski standard MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake ter MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank

Računovodske novičke, julij 2014
Mednarodni računovodski standard MRS 19 – Zaslužki zaposlencev

Računovodske novičke, april 2014
Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 8 - Poslovni segmenti

Računovodske novičke, februar 2014
Mednarodni računovodski standard MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Računovodske novičke, januar 2014
Deloitte | Mednarodni računovodski standard MRS 38 – Neopredmetena sredstva

2013

Računovodske novičke, december 2013
Zaslužki zaposlencev in zaloge

Računovodske novičke, november 2013
Mednarodni računovodski standard MRS 7 - Izkazi denarnih tokov

Računovodske novičke, oktober 2013
MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi

Računovodske novičke, september 2013
MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti

 

Ali ste našli kaj uporabnega?