Novice

MSRP 16 Najemi

Vabilo na seminar

Nov standard MSRP 16 Najemi bo veljaven od 1.1.2019. V skladu z novim standardom bodo najemniki uporabljali enoten model za večino postavk najema v bilanci stanja, poslovni in finančni najem pa se po novem ne bosta več bistveno razlikovala.

Čeprav se do začetka uporabe standarda zdi še daleč, je za lažji prehod na njegovo uporabo smiselno poskrbeti že zdaj. Ne gre zgolj za računovodenje, temveč tudi za planiranje »najem ali nakup«, vpliv na zadolženost in druge ključne kazalnike poslovanja.

Zato vljudno vabljeni na seminar MSRP 16 Najemi, ki ga v okviru Deloitte akademije organiziramo v četrtek, 20. aprila 2017, od 9.00 do 15.00 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba Prešeren).

Urnik izobraževanja

Ura
Predavanje

9.00 - 10.45

Uvod v MSRP 16

Identifikacija najemne pogodbe

Pogodbe z več sestavinami

Izjeme pri pripoznavanju

10.45 - 11.00

Odmor

11.00 - 12.45

Pravila ob prehodu na MSRP 16

Knjiženje pri najemojemalcu: bilanca stanja,
obdobje najema, plačila najemnin

Diskontna stopnja in knjižbe ob prehodu (s
praktičnimi primeri)

12.45 - 13.15

Odmor

13.15 - 15.00

Knjiženje pri najemodajalcu

Prodaja in povratni najem

Sprememba pogojev najemne pogodbe

Vpliv standarda na ključne kazalnike poslovanja

Predavatelji:

Katarina Kadunc, ACCA, pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka

Katarina Kadunc je pooblaščena revizorka in revizijska direktorica v v revizijskem oddelku v Deloitte Adriatic.
Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija).

Nazivi: FCCA, pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka.

Izkušnje: Katarina je odgovorna za vodenje revizij za stranke finančnega sektorja. Je članica posebne ekspertne skupine za MSRP 9, ki deluje v okviru Deloitte Central Europe, katere cilj je pomagati strankam pri uvedbi novega standarda. Aktivno predava bodisi preko Združenja bank Slovenije bodisi kot izvajalka seminarjev na posamičnih bankah, vodi svetovalne projekte na temo novega standarda MSRP 9.

Katarina je aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo računovodskih standardov in razumevanje računovodskih izkazov. Več kot 5 let predava tudi za Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Finance Akademijo, Združenje bank Slovenije, GV Planet, Slovenski inštitut za revizijo in podobno. Poleg izkušenj iz predavanja strankam, študentom, strokovnjakom je redna predavateljica v okviru Deloitte Centralne Evrope in vodi interna izobraževanja revizorjev doma in v tujini.

Katarina je bila vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic. Na temo korporativnega upravljanja predava v okviru Deloitte Akademije, odgovorna pa je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov.

Tina Kolenc Praznik, pooblaščena revizorka

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in direktorica v revizijskem oddelku v Deloitte Adriatic. Tina je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001.
Nazivi: pooblaščena revizorka, pooblaščena preiskovalka prevar
Izkušnje: Tina se je specializirala za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert iz omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Centralna Evropa, ki opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in javnem sektorju.
Tina je aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo računovodskih standardov in razumevanja računovodskih izkazov. Več let predava tudi za Slovenski državni holding, Slovenski inštitut za revizijo in podobno. Poleg izkušenj iz predavanja strankam ter strokovnjakom je redna predavateljica v okviru Deloitte Centralne Evrope in vodi interna izobraževanja revizorjev doma in v tujini.
Je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ter nosilka licence za pooblaščenega preiskovalca prevar (CFE).

Denis Mulalić, projektni vodja

Denis Mulalić je vodja projektov v revizijskem oddelku naše pisarni v Ljubljani. Deloittu se je pridružil pred več kot osmimi leti in v tem času pridobil pomembne izkušnje na področju revizije, skrbnih pregledov, preiskovanja prevar in forenzičnih pregledov. Denis se specializira predvsem za družbe bančnega in proizvodnega sektorja.

Denis je izkušen predavatelj. Na področju MSRP je predaval v okviru Deloitte Akademije, sodeloval oz. vodil pa je tudi mnogo delavnic na temo prehoda na MSRP za stranke iz različnih sektorjev. Poleg izkušenj iz predavanja strankam Denis redno sodeluje in vodi interna izobraževanja revizorjev doma in v tujini.

Na seminar - potekal bo v slovenskem jeziku - se lahko prijavite na elektronskem naslovu dogodki@deloittece.com, najkasneje do torka, 18. aprila 2016. Ob prijavi navedite tudi točno ime, naslov ter davčno številko vašega podjetja.

Cena seminarja je 245 EUR + DDV.

Ali ste našli kaj uporabnega?