Novice

Pregledno poročilo za poslovno leto 2015

Deloitte revizija d.o.o.

Deloitte revizija d.o.o. kot revizijska družba, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, objavlja pregledno poročilo za leto 2015 v skladu z 79. členom Zakona o revidiranju (v nadaljevanju: 'Zrev-2', Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2008).

Pregledno poročilo za poslovno leto 2015
Ali ste našli kaj uporabnega?