string of green diamonds

Storitve

Sanacijski načrt za kreditne institucije

BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive

1. Septembra 2015 je v veljavo stopil sklep Sveta Banke Slovenije o vsebini načrtov sanacije bank in hranilnic. Z omenjenim sklepom se je v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014, znana tudi pod imenom BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive.

Direktiva BRRD predpisuje informacije ter področja, ki jih sanacijski načrti kreditnih institucij morajo pokrivati. Informacije, zajete v sanacijskem načrtu, morajo med drugim vsebovati strateško analizo poslovnih dejavnosti kreditne institucije, njene razpoložljive možnosti prestrukturiranja, možne vire financiranja ter načrt komunikacije v času izvajanja sanacijskih ukrepov.

V brošuri si lahko preberete kaj vse mora vsebovati dober načrt za reševanje ter kakšne storitve vam na področju priprave sanacijskega načrta nudi Deloitte.

Z vodičem na poti