Vpogled

Program

Deloitte Akademija, 17. – 19. maj 2022

Deloitte Akademija je tridnevni dogodek, ki ga organizirata Deloitte in Karierni center Ekonomske fakultete. Namenjena je študentom zadnjih letnikov, ki že pogledujejo za zanimivimi službami. Sestavljena je iz petih različnih modulov (Consulting, Risk Advisory, TAX, Financial Advisory in Audit & Assurance).

12.00 – 15.00: Risk Advisory: Tveganja v finančnem svetu

Saša Mihalič Deškovič, Senior Consultant
Timotej Homar, Senior Manager

 • Upravljanje tveganj:
  • reševanje primera: razvoj modela za boniteto razvrščanja podjetij
  • ključni koraki pri gradnji statističnega modela
  • nekaj uporabnih trikov pri modeliranju
 • AML
  • reševanje primera pranja denarja
  • definicija sankcij, vrste sankcij in njihovi učinki
  • financiranje terorizma

16.00 – 19.00: Consulting: Svetovanje brez meja

Urša Klavs, Senior Consultant
Matija Veber, Senior Consultant

 • Uvodna predstavitev:
  • predstavitev Consultinga
  • trije najbolj zanimivi projekti
  • kultura v našem oddelku (temabuildingi, odlično sodelovanje med vsemi nivoji, sproščeno delo)
 • Reševanje primera:
  • razdelitev v ekipe po štiri, predstavitev primera
  • reševanje primera in možnost posvetoavnja
  • predstavitev rešitev
 • Podelitev 'nagrad' in Q&A

14.00 – 19.00: Audit & Assurance: Revizorji imajo vse pod kontrolo

Tina Korošec, Manager
Primož Drolc, Audit-Analyst
Natalija Hrovat, Manager
Ines Marot, Project Manager

 • Revizija in druge revizijske storitve
 • Kultura v našem oddelku (teambuildingi, odlično mednarodno sodelovanje, DeloitteFLEX)
 • Potek revizije – praktični primeri z debato:
  • uvod v revizijo
  • razumevanje poslovanja revidirane družbe
  • revizijska pomembnost
  • prepoznavanje revizijskih tveganj
  • notranje kontrole
  • revidiranje podatkov
  • revizijsko mnenje

12.00 – 15.00: Tax: O cesarju in kar je cesarjevega

Nina Strmljan, Consultant
Miha Berglez, Senior Consultant
Martin Koler, Legal-Senior Associate

 • V okviru študije primera davčnega skrbnega pregleda tarče v postopku prevzema:
  • predstavitev primerov davčnih tveganj na področju transfernih cen, davka na dodano vrednost, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb
  • identifikacija in izmera davčnega tveganja na podlagi dejstev in okoliščin iz študije primera
  • analiza vpliva davčnih tveganj na kupnino
  • predstavitev tipičnih mehanizmov zaščite oziroma zavarovanj proti tveganjem v postopku prevzema

16.00 – 19.00: Financial Advisory: Kako kupiti ali prodati podjetje

Tilen Vahčič, Director
Katarina Bojc Hrobat, Manager
Gašper Smolič, Manager

 • Postopki prodaje in nakupa podjetja (lead M&A)
 • Ključne kategorije finančnega skrbnega pregleda in implikacije na:
  • vrednotenje transakcije
  • kupoprodajno pogodbo
 • Študija primera in priprava predstavitve
 • Diskusija, razglasitev zmagovalca in podelitev nagrade
Ali ste našli kaj uporabnega?