Vpogled

Svetovalec/Višji svetovalec za področje strategij in poslovanja (m/ž)

Svetovanje, strategije in poslovanje

Deloitte Consulting’s S&O practice works with senior executives to help them solve their toughest and most complex problems by bringing an approach to executable strategy that combines deep industry knowledge, rigorous analysis, and insight to enable confident action. Our Strategy & Operations team enjoys an unrivalled position in the market. We help all kinds of organizations make the most important decisions they have to make: defining choices that will shape their ambitions and give them clear competitive advantages. Within this field we only hire the best. So join us!

Consultant / Senior Consultant for Strategy & Operations (m/f)

Consulting, Strategy & Operations
Ljubljana, Slovenia

Exciting tasks await you…
 • Consultancy in the area of strategy and operations, corporate strategy assessment and development
 • Customer & Marketing Strategy assessment and development
 • Digital Strategy assessment and development
 • Restructuring/reorganization
 • Pricing & Profitability Management
 • Business processes assessment and optimization
 • Business research and analysis, including financial analysis
 • Participation in client engagements, reporting to engagement managers
 • Preparation of underlying materials, leading/participation in workshops
You have ideal skills for this role
 • University education (Master's degree preferred)
 • Some experience in the domain of consulting/advisory is an advantage for senior positions
 • Logical and systematic approach to solving analytical tasks
 • Communication and presentation skills (verbal & non-verbal)
 • Advanced English communication skills
 • Advanced MS Office knowledge (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word)
 • Ability to express and present own opinion; objective argumentation skills
 • Ability to work independently
 • Ability to work in a team and stress resilience
 • Diligence, punctuality, a systematic responsible approach
 • Willingness to invest time in one’s own knowledge and competencies
You will get…
 • Excellent opportunities for personal and professional development
 • Work in a dynamic international environment and ongoing on-the-job training
 • Attractive remuneration package commensurate with the experience and performanceŽelja in pripravljenost svoj čas vložiti v razvijanje znanja in kompetenc.
Apply now!!!

Send your CV to Damjana Spruk at the email address dspruk@deloittece.com. The opportunity will remain open until September 15, 2017, but applications will be considered on a rolling basis.

We are looking forward to hearing from you!

V Deloittovem oddelku za svetovanje na področju strategij in poslovanja že leta sodelujemo s poslovodstvi različnih družb ter jim na podlagi našega poglobljenega poznavanja industrij, temeljite analize in vpogledov pomagamo premagati še tako zahtevne in kompleksne ovire pri uresničevanju njihovih strategij. Naša ekipa strokovnjakov za strategije in poslovanje, ki ji na trgu ni para, različnim organizacijam nudi podporo pri sprejemanju ključnih odločitev, ki bodo oblikovale njihove ambicije ter jim zagotovile jasno konkurenčno prednost. V svoji ekipi želimo zato imeti le najboljše.

Svetovalec/Višji svetovalec za področje strategij in poslovanja (m/ž)

Svetovanje, strategije in poslovanje
Ljubljana, Slovenija

Opis delovnih nalog:
 • svetovanje na področju strategij in poslovanja, ocenjevanje in razvoj korporativne strategije,
 • ocenjevanje in razvoj CRM in trženjske strategije,
 • ocenjevanje in razvoj digitalne strategije,
 • prestrukturiranje/reoganizacija,
 • upravljanje cenovne politike in dobičkonosnosti,
 • ocenjevanje in optimizacija poslovnih procesov,
 • raziskave in analize za področje poslovanja, vključno s finančno analizo,
 • dodelovanje pri projektih, poročanje vodji projekta,
 • priprava gradiva, vodenje delavnic oz. pomoč pri izvedbi.
Pričakujemo:
 • Univerzitetno izobrazbo (prednost imajo kandidati z zaključeno 2. bolonjsko stopnjo);
 • Zaželeno je, da imajo kandidati za položaj višjega svetovalca delovne izkušnje na področju svetovanja;
 • Logičen in sistematičen pristop k reševanju analitičnih nalog;
 • Komunikacijske in prezentacijske sposobnosti (ustno in pisno);
 • Odlično ustno in pisno izražanje v angleškem jeziku;
 • Napredno uporabo orodij MS Office (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word);
 • Sposobnost podajanja lastnega mnenja in objektivne argumentacije;
 • Sposobnost opravljanja dela samostojno in v timu, obvladovanje stresnih situacij;
 • Skrbnost, natančnost, sistematičnost in odgovornost;
 • Pripravljenost in željo po nadgrajevanju znanja in razvoju kompetenc.
Nudimo:
 • izjemno priložnosti za strokovno in osebno rast,
 • delo v dinamičnem, mednarodnem timu, učenje in usposabljanje na delovnem mestu,
 • stimulativno nagrajevanje glede na delovno uspešnost in izkušnje.
Prijavite se

Prijavo in življenjepis pošljite na elektronski naslov dspruk@deloittece.com. Rok za prijavo je 15. 9. 2017. Poslane prijave bomo obravnavali sproti.

Veselimo se vaših prijav!