Join Deloitte

Svetovalac na področju upravljanj s tveganji v finančnih inštitucijah

Pridružite se naši ekipi

Smo ena izmed vodilnih svetovnih družb za celovite strokovne storitve. Naš globalni integrirani pristop znanje in inovativnost iz več disciplin združuje s podrobnim poznavanjem poslovanja in panog ter tako pomaga strankam dosegati odličnost. Naše revizorske in davčne ekipe sestavljajo izkušeni strokovnjaki iz Slovenije in strokovnjaki iz tujine, kar omogoča, da ne le izpolnimo, ampak tudi presežemo pričakovanja strank.

Zaradi stalne rasti zaposlimo:

Svetovalca na področju upravljanj s tveganji v finančnih inštitucijah

Zaposlimo osebo, ki bo s pomočjo svojega tehničnega in strokovnega znanja ter spretnostjo koordiniranja projektov na področju tveganj znala pridobivati zaupanje strank. Na delovnem mestu svetovalca za upravljanje s tveganji bo izbrani kandidat lahko pokrival naslednja področja:

 • razvoj, prilagajanje in uporaba modelov in orodij za analizo kreditnih tveganj,
 • priprava, prirejanje in validacija modelov točkovanja in določanja bonitetne ocene, preverjanje metodologij in postopkov,
 • vrednotenje finančnih instrumentov,
 • zmanjševanje tveganj (varovanje pred tveganji),
 • upravljanje kapitala: določanje virov kapitala in optimizacija razporejanja,
 • analiza, spremljanje in struktura upravljanja sredstev in obveznosti,
 • upravljanje s operativnimi tveganji,
 • zagotavljanje regulatorne skladnosti poslovanja.
Izobrazba in izkušnje

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • minimalno 3 leta delovnih izkušenj v banki, drugi finančni instituciji oz. svetovalni družbi, in sicer na vsaj enem od naslednjih področij:
  • ocenjevanje in upravljanje s kreditnim tveganjem (npr.: merjenje oslabitve posojil, model IRB, razvoj in potrjevanje modelov točkovanja, ocena dejavnikov notranjega tveganja, proces ICAAP itd.);
  • oblikovanje modela za tržna tveganja (npr. model VaR za tržno tveganje, vrednotenje izvedenih instrumentov, FTP, razvoj modela likvidnosti, strategije upravljanja s tveganji);
  • merjenje poslovnega tveganja (modeli AMA);
 • zaključen magistrski študij s področja financ, ekonomije, bančništva ali naravoslovno-matematičnih ved (npr. fizika, matematika ipd.),
 • poznavanje bančne ali zavarovalniške industrije in seznanjenost s principi upravljanja s tveganji,
 • aktivno znanje angleščine (pisno in ustno),
 • obvladanje paketa Microsoft Office,
 • sposobnost uspešnega prilagajanja kratkim rokom,
 • kreativnost, neodvisnost,
 • želja po učenju in širjenju tako praktičnega kot teoretičnega znanja.
Druge zaželene izkušnje in znanja:
 • poznavanje in izkušnje z različnimi orodji, kot so: Matlab, SPSS, SAS, R, SQL, VBA itd.
 • znanje finančne matematike (ekonometrija, statistika, stohastični procesi),
 • poznavanje ukrepov pri kreditnem tveganju za slabitve finančnih instrumentov oz. izračun kapitalske ustreznosti (modeli PD, LGD, EAD),
 • strokovne izkušnje na področju obračunavanja v skladu z MRS 39 in/ali metodoloških pristopov za uvedbo MSRP 9,
 • strokovne izkušnje na področju Solvency II.

Če se v opisanih kvalifikacijah in odnosu do dela prepoznate ter ste pripravljeni svojo karierno pot nadaljevati v dinamični organizaciji in spodbudnem profesionalnem okolju, ki omogoča Vašo nadaljnjo rast je Deloitte pravi naslov za vas.

Kandidate, ki ustrezajo navedenemu opisu, vabimo, da nam pošljejo prijavo in življenjepis na zpeterlin@deloitteCE.com.

Vaše prijave bomo obravnavali kot strogo zaupne. Rok za oddajo ponudbe z življenjepisom je do 3. 5. 2017.

Ali ste našli kaj uporabnega?