Zaposlitev

Zaradi stalne rasti zaposlimo:

Višjega svetovalca na področju svetovanja finančnim inštitucijam

Smo ena izmed vodilnih svetovnih družb za celovite strokovne storitve. Naš globalni integrirani pristop znanje in inovativnost iz več disciplin združuje s podrobnim poznavanjem poslovanja in panog ter tako pomaga strankam dosegati odličnost. Naše revizorske in davčne ekipe sestavljajo izkušeni strokovnjaki iz Slovenije in strokovnjaki iz tujine, kar omogoča, da ne le izpolnimo, ampak tudi presežemo pričakovanja strank.

Zaradi stalne rasti ponujamo priložnost:

Višjega svetovalca na področju svetovanja finančnim inštitucijam

Opis delovnega mesta

Zaposlimo osebo, ki bo s pomočjo svojega tehničnega in strokovnega znanja ter spretnostjo koordiniranja projektov na področju tveganj znala pridobivati zaupanje strank. Na delovnem mestu višjega svetovalca bi izbrani kandidat pokrival naslednja področja:

 • podpora opravljanju zunanje revizije finančnih inštitucij,
 • razvoj, prilagajanje in uporaba modelov in orodij za analizo kreditnih tveganj,
 • priprava, prirejanje in validacija modelov točkovanja in določanja bonitetne ocene, preverjanje metodologij in postopkov,
 • svetovanje s področja zmanjševanja kreditnega tveganja (varovanje pred tveganji),
 • drugo svetovanje za zagotavljanje regulatorne skladnosti poslovanja.
Izobrazba in izkušnje

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • minimalno 3 leta delovnih izkušenj v banki, drugi finančni instituciji oz. svetovalni družbi na področju ocenjevanje in upravljanje s kreditnim tveganjem (npr.: merjenje oslabitve posojil, model IRB, razvoj in potrjevanje modelov točkovanja, ocena dejavnikov notranjega tveganja, poznavanje IFRS 9, proces ICAAP, itd.);
 • zaključen študij s področja financ, ekonomije, bančništva ali naravoslovno-matematičnih ved,
 • poznavanje bančne industrije in seznanjenost s principi upravljanja s tveganji,
 • aktivno znanje angleščine (pisno in ustno),
 • obvladanje paketa Microsoft Office,
 • sposobnost uspešnega prilagajanja kratkim rokom,
 • kreativnost, neodvisnost,
 • želja po učenju in širjenju tako praktičnega kot teoretičnega znanja.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje in znanja, na katerem izmed spodnjih področij:

 • poznavanje in izkušnje z različnimi orodji, kot so: Matlab, SPSS, SAS, R, SQL, VBA itd.
 • znanje finančne matematike (ekonometrija, statistika, stohastični procesi),
 • poznavanje ukrepov pri kreditnem tveganju za slabitve finančnih instrumentov oz. izračun kapitalske ustreznosti (modeli PD, LGD, EAD, CCF, ICAAP),
 • strokovne izkušnje na področju obračunavanja v skladu z MRS 39 in/ali metodoloških pristopov za uvedbo MSRP 9,
 • zmožnost svetovanja za področje skladnosti s pravili regulatorja (na primer: MIFID, PSD 2, GDPR, AML, other ECB rules, Basel IV, IFRS 17, Solvency II ipd.)

Če se v opisanih kvalifikacijah in odnosu do dela prepoznate ter ste pripravljeni svojo karierno pot nadaljevati v dinamični organizaciji in spodbudnem profesionalnem okolju, ki omogoča Vašo nadaljnjo rast je Deloitte pravi naslov za vas. 

Kandidate, ki ustrezajo navedenemu opisu, vabimo, da nam pošljejo prijavo in življenjepis na zpeterlin@deloitteCE.com.

Vaše prijave bomo obravnavali kot strogo zaupne.

Rok za oddajo ponudbe z življenjepisom je do 20. 9. 2017.