Economic Outlook CE CFO Survey 2021

Vpogled

Gospodarski obeti

Anketa med finančnimi direktorji v Srednji Evropi za leto 2021

Pandemija COVID-19 še vedno negativno vpliva na splošna pričakovanja

Glavne ugotovitve

  • Povprečna pričakovana rast BDP za leto 2021 je 0,25 %, v primerjavi z 2,0 % za leto 2020 in 2,3 % za leto 2019.
  • Skoraj 70 % vprašanih pričakuje dvig brezposelnosti.
  • 62 % anketirancev napoveduje dvig indeksa cen življenjskih potrebščin (za leto 2020 ga je napovedalo 83 %, za leto 2019 pa 82 % vprašanih).

Indeks zaupanja finančnih direktorjev

Indeks zaupanja finančnih direktorjev, napovedan za leto 2021 (10 %), se ni močno spremenil od lani (9 %). V letu 2018 je znašal 23 %, v letu pa je 2019 padel za 7 odstotnih točk, na 16 %. Finančni direktorji kljub pandemiji letos niso znatno bolj pesimistični glede poslovanja svoje organizacije v letu 2021.

Rast BDP

Povprečna rast BDP, napovedana za leto 2021, znaša samo 0,25 %, v primerjavi z 2,0 %, predvidenima za leto 2020, in 2,3 % za leto 2019. Delež finančnih direktorjev, ki pričakujejo, da bo BDP zrasel za več kot 2,5 %, je padel za 4 odstotne točke. V letu 2021 26 % vprašanih pričakuje, da bo rast BDP presegla 2,5 %, medtem ko jih je v letu 2020 to pričakovalo 30 %. 60 % anketirancev je napovedalo, da BDP ne bo presegel 1,5 %, lani pa je enako napovedovalo 37 % vprašanih.

Skoraj 32 % anketirancev (v primerjavi z lanskimi 10 %) pričakuje, da se bo BDP v evrskem območju povečal za več kot 2,5 %. Na trgih EU 58 % vprašanih pričakuje, da rast ne bo presegla 1,5 %, 30 % pa jih napoveduje rast med 1,6 % in 3,5 %.

Brezposelnost

Število finančnih direktorjev, ki napovedujejo dvig brezposelnosti, od leta 2018 vztrajno raste. Medtem ko ga je za leto 2020 napovedalo 36 % vprašanih, je ta delež letos poskočil na 70 %, kar je tudi pričakovan učinek pandemije COVID-19 na trg delovne sile. Med napovedmi finančnih direktorjev iz evrskega območja in držav EU ni velikih razlik: dvig brezposelnosti za 28 % pričakuje 61 % anketirancev iz evrskega območja in 71 % anketirancev iz EU.

Indeks cen življenjskih potrebščin

Večina (62 %*) finančnih direktorjev pričakuje dvig indeksa življenjskih potrebščin (v primerjavi s 83 % v letu 2020 in 82 % v letu 2019). Okrog 28 % anketiranih ne pričakuje sprememb tega indeksa. 47 % finančnih direktorjev v Sloveniji napoveduje dvig indeksa, 44 % pa jih ne pričakuje spremembe. Njihova ocena stopnje inflacije, ki znaša 1,8 %, je ena najvišjih v evrskem območju. Finančni direktorji iz držav, kjer je uradna valuta evro, (Latvija, Litva, Estonija, Črna gora, Slovaška in Slovenija) napovedujejo, da bo stopnja inflacije v njihovih državah višja od povprečja evrskega območja.

*Mnenja finančnih direktorjev iz Poljske niso vključena v analizo.