Storitve

Projektno financiranje večjih infrastrukturnih projektov

V večini regionalnih držav razvoja nebančnega financiranja infrastrukturnih projektov praktično ni in v večini primerov projektno financiranje ostaja v domeni državnih virov financiranja. Do nedavnega so se znatne vsote infrastrukturnih projektov financirale s strukturnimi viri EU in ter javnimi viri občin. Vendar pa so ključni projektni deležniki vedno bolj spodbujeni k vključevanju zasebnih investitorjev v večje infrastrukturne projekte, ki generirajo pozitivne denarne tokove.

Ključni problemi nerazvitosti projektnega financiranja so nezadovoljive stopnje zrelosti projekta in nezmožnost razvoja projekta do stopnje, ki je zanimiva za investitorje (»bankable project«). Slab dostop do financiranja je eden izmed glavnih razlogov zaradi katerih se infrastrukturni projekti ne razvijajo hitreje in tako potencialni investitorji največkrat projekta ne zaznajo kot priložnosti s pozitivnim poslovnim rezultatom.

Kaj vam nudi Deloitte?

  • Identifikacijo projektov, ki generirajo oz. imajo potencial generiranja pozitivnih denarnih tokov;
  • Podpora pri razvoju projekta za doseganje stopnje razvitosti, ki je zanimiva za investitorje (»project bankability«);
  • Priprava in strukturiranje transakcije z uporabo našega svetovalnega, finančnega in pravnega strokovnega znanja
  • Pomoč pri aktivnem iskanju pravega investitorja in doseganju finančnega zaprtja projekta (»financial closure«)
  • Podpora strank preko faz izvedbe projekta in dejanske gradnje
Z našimi storitvami smo lahko prisotni preko celotnega življenjskega cikla projekta

Strategija in načrtovanje: Svetovanje pri dolgoročnemu načrtovanju posameznih projektov ali projektnega portfelja s poudarkom na analizi dejanske izvedljivosti projekta, uskladitvi s cilji podjetja in postopki upravljanja z namenom povečanja donosnosti investicije.

Financiranje in postopki javnega naročanja: pridobivanje projektnega financiranja, vzpostavitev in vodenje postopka javnega naročanja za pridobitev storitev, materiala ali opreme za izvedbo projekta in prednostna razporeditev kapitala med projekti.
Projektna organizacija, izvedba in gradnja: uspešna vzpostavitev projekta in krepitev sposobnosti stranke za pravočasno izvedbo projekta, skladno s predvidenim proračunom.

Delovanje in vzdrževanje: Ocenjevanje stroškov preko življenjskega cikla projekta ter zagotavljanje optimizacije zmogljivosti in vrednosti sredstev znotraj projekta.
Ponovna uporaba sredstev, dospelost koncesije in deaktivacija sredstev: Sprejemanje odločitev kdaj in kako zaključiti investicije ter nudenje transakcijskih svetovalnih storitev za nadaljnje investicije v infrastrukturo.