Novice

MSRP akademija

Izobraževalni program za 2017-2018

MSRP akademija je strokovno izobraževanje, ki ga v Deloitte Slovenija organiziramo vsako leto. Namenjeno je širši finančni ciljni javnosti ter obsega 5 modulov, znotraj katerih vas podrobno seznanjamo z najnovejšimi standardi in novostmi na trgu.

Na spodnji povezavi si lahko prenesete brošuro letošnje MSRP akademije, v kateri je predstavljen celoten program. Osrednja tema drugega modula bodo Opredmetena in neopredmetena sredstva: pripoznavanje in merjenje, oslabitve (pregled splošnih zahtev za IAS 16, IAS 40, IAS 38, IAS 36 in IFRS 13).

Še vedno se lahko prijavite na posamezen modul ali celoten program na e-naslov: askamperle@deloittece.com.

Več informacij: MSRP akademija

Ali ste našli kaj uporabnega?