Dogodki

Davki in računovodstvo za lizingodajalce

Davki

Spoštovani,


vljudno vas vabimo na seminar Davki in računovodstvo za lizingodajalce, ki ga v okviru Deloitte akademije pripravljamo v sredo, 21. januarja 2015, od 9.00 do 14.00, v sejni sobi Prešeren, na sedežu družbe Deloitte, Dunajska 165, 1000 Ljubljana (poslovna stavba Rotonda, 1. nadstropje).

Seminar bo osvetlil pereče probleme lizingodajalcev na področju davkov, pravne ureditve ter računovodenja in bo osredotočen predvsem na odraz poslovanja v davčnih in računovodskih izkazih.

Urnik izobraževanja:

8.45 – 9.00     Registracija udeležencev

9.00 – 10.00   Davčne omejitve financiranja v skupini. Pomen transfernih cen.

Nina Žefran, Darinka Hvala, oddelek za davčno svetovanje

10.00 – 10.45 Davčni problem tanke kapitalizacije.

Priprava zaključnega davčnega obračuna 2014

Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje

10.45 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.30 Ključna pravna vprašanja v okviru ureditve financiranja

Sanja Savič, vodja pravnega oddelka Deloitte Legal

11.30 – 12.00 Dileme DDV pri sklepanju in odpovedi leasing pogodb.

Alenka Gorenčič, oddelek za davčno svetovanje

12.00 – 12.45 Glavni poudarki razvrščanja in merjenja: osnovna sredstva,

naložbene nepremičnine, zaloge ter nekratkoročna sredstva namenjena prodaji 

Katarina Kadunc, pooblaščena revizorka

12.45 – 13.00 Odmor

13.00 – 14.00 Na kaj moramo paziti pri merjenju po pošteni vrednosti

skladno z MSRP 13?

Na kratko tudi o MRS 36 – Oslabitve sredstev

Katarina Kadunc, pooblaščena revizorka

 

Na seminar se lahko prijavite na elektronskem naslovu prijave@deloitteCE.com, in sicer do ponedeljka, 19. januarja 2015. Prijavnina znaša 160 EUR + DDV.

 

Vljudno vabljeni!