Novice

Deloitte akademija – vabilo na seminar

Novosti na področju prihodkov (MSRP 15) in finančnih inštrumentov (MSRP 9) za nefinančne inštitucije

Nov MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci, ki bo nadomestil celo vrsto že obstoječih standardov, bo zaradi novega modela pripoznavanja prihodkov za vse vrste pogodb, pomembno vplival na izkazovanje prihodkov v izkazu poslovnega izida, prav tako lahko ima vpliv na poslovni model podjetja. Standard se bo začel uporabljati s 1. 1. 2018, spremembe pa bodo najbolj občutila podjetja s področij telekomunikacij, elektro industrije, gradbeništva, razvoja programske opreme, farmacije, letalske industrije, finančne industrije…

Tudi spremembe, ki jih prinaša in uvaja novi standard MSRP 9 – Finančni inštrumenti, ki nadomešča zdajšnji MRS 39, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard, ki prav tako začne veljati leta 2018, opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb, slabitvah in računovodskem evidentiranju varovanja pred tveganji.

Čeprav se do začetka uporabe obeh standardov zdi še daleč, je za lažji prehod na njegovo uporabo pri procesu poročanja smiselno poskrbeti že zdaj. S seznanitvijo z njunimi ključnimi določili si boste namreč prehod na poročanje v skladu z novimi zahtevami precej olajšali.

Zato vljudno vabljeni na seminar Novosti na področju prihodkov (MSRP 15) in finančnih inštrumentov (MSRP 9) za nefinančne inštitucije, ki ga v okviru Deloitte akademije organiziramo v petek, 1. aprila 2016, od 9.00 do 15.30 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba Prešeren).

Izobraževanje je namenjeno vodstvom družb (direktorjem, finančnim direktorjem)in vodjem računovodstva.

Urnik izobraževanja:

Ura

Predavanje

Predavatelj/ica

9.00 – 10.45

MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci

Borut Mozetič, pooblaščeni revizor

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

11.00 – 13.00

MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci

MSRP 9:

 • Finančni inštrumenti
 • Povzetek razlik z MRS 39
 • Nova pravila razvrščanja in merjenja
   

Borut Mozetič, pooblaščeni revizor

 

Katarina Kadunc, ACCA, pooblaščena revizorka
 

13.00 – 13.30

Odmor za kavo

 

13.30 – 15.30

MSRP 9:

 • Finančni inštrumenti
 • Poenostavljeni model oslabitev (nefinančne družbe)
 • Razkritja
 • Pravila glede prehoda na MSRP 9 (1. 1. 2018)
   

Katarina Kadunc, ACCA, pooblaščena revizorka

Predavatelja:
Katarina Kadunc, ACCA, pooblaščena revizorka

Katarina je revizijska menedžerka v slovenski pisarni Deloitta v Ljubljani. Družbi se je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija) zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA.

Katarina vodi revizijske ekipe za več strank iz finančnega, proizvodnega in storitvenega sektorja. Njene pomembne stranke so Banka Slovenije, Gorenjska banka, Banka Sparkasse, Skupina Probanka, Pivovarna Laško, Hypo Banka, BSH, Pivovarna Union, Raiffeisen banka, Deželna banka Slovenije, Elektro Gorenjska in druge.

Katarina redno predava na temo uporabe MSRP, je vodja Deloitte izobraževanja MSRP Akademija in je aktivna na področju korporativnega upravljanja. Katarina je članica globalnega Deloitte FSI tima. Tekoče govori angleško in hrvaško, ima pa tudi delovno znanje nemščine in italijanščine.

Borut Mozetič, pooblaščeni revizor

Borut se je podjetju Deloitte Ljubljana pridružil novembra 2014. Kot vodja revizije sodeluje na projektih zunanje in notranje revizije. Ima večletne izkušnje na področju revidiranja in sicer 6 let v notranji reviziji in 8 let v zunanji reviziji.

Pred prihodom na Deloitte Ljubljana je bil zaposlen na Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z. dve leti kot notranji revizor in štiri leta kot direktor službe za notranje revidiranje. Pri izvajanju nalog notranjega revidiranja je pridobil strokovna znanja in izkušnje s področij izvajanja notranjih notranje revizije, revizij za posebne namene (forenzika), obvladovanja tveganj in svetovanja.

Poklicno pot je Borut začel kot revizor v revizijski hiši PricewaterhouseCoopers Slovenija. Kot član in vodja revizijske skupine je sodeloval pri revizijskih projektih podjetji v različnih panogah, večinoma pa pri revidiranju zavarovalnic. Ima zaključen program izobraževanja za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Na seminar - potekal bo v slovenskem jeziku - se lahko prijavite na elektronskem naslovu dogodki@deloittece.com, najkasneje do torka, 29. marca 2016.

Cena seminarja je 230 EUR + DDV.

Vljudno vabljeni!

Ali ste našli kaj uporabnega?