Dogodki

Finančni inštrumenti in merjenje njihove poštene vrednosti

Računovodstvo

Vsebina:

Poglobite svoje razumevanje MRS 39, MSRP 7 in MSRP 13:

  • Finančna sredstva in finančne obveznosti.
  • Izvedeni finančni inštrumenti.
  • Merjenje finančnih inštrumentov.
  • Poštena vrednost.
  • Pripoznanje in odprava pripoznanja.
  • Potrebna razkritja v letnem poročilu.

Datum: Sreda, 14. 1. 2015, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 14012015

Prijave

Na posamezno izobraževanje s prijavite s sporočilom na e-naslov prijave@deloitteCE.com. Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.