Dogodki

Izobraževanje

Uvodni trening za novoimenovane člane nadzornih svetov

Nadzorni sveti so uspešni le, če so njihovi člani strokovni, učinkoviti in odgovorni. Pri tem sta znanje in usposobljenost nadzornikov pomembni predpostavki za učinkovitost dela nadzornega sveta, posledično pa tudi gospodarske družbe kot celote.

Izobraževanje - uvodni trening za novoimenovane člane nadzornih svetov – je še posebej aktualno v obdobju od imenovanja novih članov tega organa in njegovih komisij do njihovega nastopa funkcije oz. v obdobju prvih seznanitev z delovanjem in poslovanjem družbe, za nadzorovanje katere so bili imenovani.

Pripravili smo kratko paleto možnosti za izobraževanje, ki je zastavljeno tako, da novim članom nadzornih svetov olajša začetek opravljanja njihove funkcije, saj ponuja pregled področij kot so notranja revizija, notranje kontrole, zunanja revizija, upravljanje s tveganji, pravna odgovornost, računovodski standardi, branje letnih izkazov in finančnih poročil. Dodamo pa lahko še področja, ki jih bi želeli. Podrobnejši program prilagodimo potrebam nadzirane organizacije.

Izobraževanje prilagodimo vašim potrebam! Izberite med naslednjimi moduli:

Cena

Predlagana cena izobraževanja je približno 490 EUR + DDV na modul in je prilagojena navzgor ali navzdol na podlagi višine urnih postavk naših strokovnjakov in ocenjene količine ur, potrebne za izvedbo izobraževanja.

Posebna ponudba: Za nove nadzornike družb, kjer je družba Deloitte revizija d.o.o. zunanji revizor računovodskih izkazov, opravimo izobraževanje iz 5. modula za 1 EUR + DDV.

Termin treninga uskladimo z naročnikom. Izobraževanje lahko poteka bodisi v prostorih naročnika bodisi v prostorih izvajalca. Gradiva zagotovi izvajalec.

Predavatelji

Katarina Kadunc, FCCA, pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka
Mag. Sanja Savič, vodja pravnega oddelka
Marko Anžič, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, CISA, CIA
Tina Kolenc Praznik, pooblaščena revizorka
Dr. Yuri Sidorovich, pooblaščeni revizor, CIA, CFE
Mag. Barbara Žibret Kralj, pooblaščena revizorka
in drugi Deloittovi strokovnjaki.

Kontakt

Katarina Kadunc
Pooblaščena revizorka
E-naslov: kkadunc@deloitteCE.com
Mob. št.:+386 51 335 452