Perspektive

Izobraževalni programi za akademsko leto 2014/2015

Kronološki pregled

Naj vaše znanje raste!

"Znanje je moč." - Francis Bacon

Davki in računovodstvo za lizingodajalce

Datum: Sreda, 21. 1. 2015, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij 

Davki 

Kaj morate vedeti pred obračunom DDPO?

Datum: Sreda, 28. 1. 2015, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij 

Davki 

Povezane osebe

Datum: Četrtek, 12. 2. 2015, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij

 

Računovodstvo 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v teoriji in praksi

Datum: Četrtek, 12. 3. 2015, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij 

Druga izobraževanja 

Recite STOP prevaram!

Datum: Sreda, 8. 4. 2015, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij 

Druga izobraževanja 

Arhiv

DDV – poslušaj, analiziraj, apliciraj

Datum: Sreda, 28. 11. 2014, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij

Davki 

Korporativno upravljanje: pridobitev licence za člane nadzornih svetov

Datum: 2., 3. in 4. 12. 2014
Cena: 594 EUR + DDV = 724,68 EUR

Več informacij 

Druga izobraževanja 

Poslovne združitve in konsolidacija

Datum: Četrtek, 11. 12. 2014, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več Informacij

Računovodstvo 

Finančni inštrumenti in merjenje njihove poštene vrednosti 

Datum: Sreda, 14. 1. 2015, od 9.00 do 14.00
Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Več informacij

Računovodstvo

Ali ste našli kaj uporabnega?