Dogodki

MSRP novosti

Računovodstvo

Pregled veljavnih in prihajajočih sprememb MSRP. Malo več o pripoznavanju prihodkov – MSRP 15. Nadgradite svoje znanje MSRP 13 - merjenje poštene vrednosti. Praktični primeri MSRP 9 - Finančni inštrumenti. Na katere davčne novosti morate biti pozorni v letu 2014?

Odgovore na vsa zgornja vprašanja in še več znanj s področja MSRP boste dobili na seminarju MSRP novosti, ki ga v okviru Deloitte akademije organiziramo v sredo, 12. 11. 2014, od 9.00 do 14.00 na sedežu družbe Deloitte (Poslovna stavba Rotonda, Dunajska 165, Ljubljana, sejna soba Prešeren).

Urnik izobraževanja in predavatelji:

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev z jutranjo kavico in čajem 

9.00 - 9.45

Pregled sprememb za leto 2014: osvežimo spremembe MRS 32 in MRS 36, novi OPMSRP 21. Preglejmo še prihajajoče spremembe MSRP - ali veste, kdo bo uporabljal MSRP14?
- Katarina Kadunc, pooblaščena revizorka

9.45 - 10.15

Osvežimo znanje o MSRP 10, 11, 12?
- Dušan Hartman, direktor v reviziji

10.15 - 11.00

Merjenje poštene vrednosti: nadgradimo svoje znanje o MSRP 13
- Ana Primožič, vodja projektov v oddelku revizije

11.00 - 11.15

Odmor s prigrizkom

11.15 - 12.15

Pripoznavanje prihodkov: Uvod v novi MSRP 15
- Aleš Grm, pooblaščeni revizor

12.15 - 12.30

Odmor s prigrizkom

12.30 - 13.15

Finančni inštrumenti: moramo se privaditi na nova pravila klasificiranja ter slabitev po MSRP 9
- Katarina Kadunc, pooblaščena revizorka

13.15 - 14.00

Na katere davčne novosti morate biti pozorni v letu 2014?
- Andreja Škofič Klanjšček, direktorica oddelka za davčno svetovanje  


Datum:
Sreda, 12. 11. 2014, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 19112014

Prijave

Na seminar se lahko prijavite na elektronskem naslovu prijave@deloitteCE.com, najkasneje do ponedeljka, 10. 11. 2014.

Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.