Dogodki

Na kaj morate biti pozorni pri analizi bilanc?

Finance

Vsebina:

  • Spoznajte pravila bilanciranja: Pravo gospodarskih družb, osnovni pojmi, pomembni za razumevanje pravil računovodenja, poslovne knjige in letna poročila, sestava letnega poročila, računovodska ocena.
  • Kako ugotoviti, kaj vpliva na vrednost postavk v bilancah: Kaj je treba vedeti o podlagah za sestavitev računovodskih izkazov, postavke v izkazih, ki terjajo temeljito presojo pri branju in so lahko podvržene manipulacijam, praktični primeri pomembnih podlag za bilance in skritih manipulacij, ki vplivajo na vrednost postavk v bilancah.
  • Praktični primeri analiz računovodskih izkazov: Analiza denarnih tokov, analiza kazalnikov poslovanja, kako veste, da je napovedano prestrukturiranje družbe res tisto pravo?

Datum: Sreda, 15. 10. 2014, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 15102014

Prijave

Na posamezno izobraževanje s prijavite s sporočilom na e-naslov prijave@deloitteCE.com. Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.