Dogodki

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v teoriji in praksi

Druga izobraževanja

Vljudno vas vabimo na seminar Odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki ga v okviru Deloitte akademije pripravljamo v četrtek, 12. marca 2015, od 9.00 do 14.00, v sejni sobi Prešeren, na sedežu družbe Deloitte, Dunajska 165, 1000 Ljubljana (poslovna stavba Rotonda, 1. nadstropje).

Vsebina:

 • Oblike odpovedi pogodb o zaposlitvi in odpovedni razlogi po ZDR-1
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaščitenim kategorijam delavcev
 • Vsi davčni učinki ob prenehanju delovnega razmerja
 • Pristop k delavcem in komunikacija v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Vloga detektiva pri ugotavljanju kršitev na strani delavca
 • Izkušnje sodnika delovnega sodišča: Predstavitev sodne prakse s področja odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Predavatelji

 • Stanko Omerzu, višji sodnik, predsednik delovnega sodišča v Mariboru
 • Simona Žaže, Specialistka kriminalističnega preiskovanja, detektiv portal, Invita d.o.o.
 • Simona Lobnik Ambrožič, direktorica, EVRA d.o.o.
 • mag. Sanja Savič, vodja pravnega oddelka, Deloitte d.o.o.
 • Tatjana Božič, pravna svetovalka, Deloitte d.o.o.
 • Tanja Magister, vodja področja za osebno obdavčitev, Deloitte d.o.o.
 • Bara Gradišar, davčna svetovalka na področju osebne obdavčitve, Deloitte d.o.o.

Pet vprašanj, na katera bodo odgovorili predavatelji

 • Kakšne oblike odpovedi pogodb o zaposlitvi poznamo in kakšni so lahko odpovedni razlogi?
 • Kako odpovemo pogodbo o zaposlitvi zaščitenim kategorijam delavcev in kakšna je sodna praksa na tem področju?
 • Katere davke moramo poznati in upoštevati pri izplačilu odpravnin in drugih izplačil ob prenehanju delovnega razmerja?
 • Kako pristopiti k delavcem v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi? Kako z delavcem komunicirati?
 • Kako detektiv ugotavlja in dokazuje kršitve na strani delavca?

Prijava

Na seminar se lahko prijavite na e-naslov prijave@deloitteCE.com, in sicer najkasneje do torka, 10. marca 2015.

Prijavnina znaša 160 EUR + DDV.

Odgovori na vprašanja

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanjem, lahko pošljete vprašanja skupaj s prijavo na elektronski naslov prijave@deloitteCE.com. Odgovore boste dobili na seminarju.