Dogodki

Poslovne združitve in konsolidacija

Računovodstvo

Vsebina:

Praktični primeri aktualnih sprememb in pogostih zagat računovodskih standardov:

  • MRSP 3 – Poslovne združitve.
  • MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi.
  • MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja.
  • MRS 31 – Deleži v skupnih vlaganjih.

Datum: Četrtek, 11. 12. 2014, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 11122014

Prijave

Na posamezno izobraževanje s prijavite s sporočilom na e-naslov prijave@deloitteCE.com. Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.