Dogodki

Povezane osebe

Računovodstvo

Vsebina:

  • Kaj so povezane osebe (definicija po ZGD-)?
  • Kaj je dejanski in pogodbeni koncern?
  • Davčni vidik transakcij med povezanimi osebami po ZDDPO-2.
  • Računovodski vidik razkrivanja povezanih oseb in MRS 24.
  • Kako upravljati s tveganji prevar med povezanimi osebami?

Datum: Četrtek, 12. 2. 2015, od 9.00 do 14.00

Cena: 160 EUR + DDV = 195,20 EUR

Referenca plačila: 12022015

Prijave

Na posamezno izobraževanje s prijavite s sporočilom na e-naslov prijave@deloitteCE.com. Če se na izobraževanje prijavljate kot fizična oseba, obvezno navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov). Če udeleženca prijavlja podjetje, mora prijava vsebovati ime in priimek udeleženca ter ime, naslov in davčno številko podjetja.